Gospodarsko oblikovalski forum: arhitektura in oblikovanje za kreativni turizem

17. oktober 2019, ob 14.00
Mesto oblikovanja Slovenije, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana

Zavod Big  v sodelovanju s Centrom za kreativnost organizira Gospodarsko oblikovalski forum, na temo arhitektura in oblikovanje za kreativni turizem.

Hitra rast v zadnjih letih potrjuje, da je turizem v Sloveniji gospodarska panoga z velikim razvojnim potencialom. Tega se Slovenija zaveda tudi na nacionalni ravni, kar je država potrdila z nedavno sprejeto strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Obsežni dokument, ki deli Slovenijo na štiri makrodestinacije, podrobno analizira uporabnike storitev ter začrta številne cilje in ukrepe, kako jih doseči. Ob tem se naslanja na krovno strateško vizijo, po kateri je Slovenija zelena butična destinacija za petzvezdična doživetja. Obenem strategija predvideva tudi velik kvantitativni preskok v številu nastanitev in obiskovalcev. Do leta 2021 predvideva zgraditev 11.900 novih sob (kar je 27-odstotno povečanje glede na leto 2015) in 54-odstotni porast v številu prenočitev.

Cilji so torej jasni: poiskati mednarodno razpoznavnost in z butično ponudbo privabiti zahtevne obiskovalce ter tako razviti turistično destinacijo, a se obenem izogniti pastem množičnega nizkocenovnega turizma. Da bo Slovenija kot destinacija zastavljene cilje lahko dosegla, pa seveda ne bo dovolj le strateški načrt. Izpolnitev te ambiciozno začrtane vizije bo zahtevala sodelovanje prav vseh deležnikov v turizmu. Mednje ob državi, lastnikih, upravljavcih, distributerjih in še kom zagotovo sodijo tudi arhitekti in oblikovalci.

Namen te konference je zbrati deležnike za isto mizo ter skozi predstavitve njihovih pogledov na turizem in v dialogu ugotoviti, kaj je za koga pomembno, kaj je pomembno za uspešno turistično zgodbo in kako se lahko stroke med seboj uspešno dopolnjujejo. Vprašali se bomo tudi, kako izpolniti turistično vizijo Slovenije. Kaj je zeleno in kaj je butično?

Če nam je to, kaj je zeleno, že bolj ali manj jasno, saj je trajnostni razvoj danes domala že standard na vseh področjih, ob tem pa ima Slovenija tudi vse naravne danosti za razvoj tovrstnih zgodb, se je treba vprašati predvsem, kaj je butično. So to res samo majhni hoteli in inovativni nišni produkti, s katerimi se običajno povezuje butičnost na turističnem trgu – in torej tu ni prostora za velike petzvezdične komplekse in ostale velike ideje? Težko. Eno je namreč romantična predstava, ki jo nosimo v sebi, nekaj drugega pa dejstvo, da je v resničnem svetu strateški razvoj težko utemeljiti na manjših individualnih ponudnikih. Šele veliki ponudniki zagotovijo kritično maso ljudi, pripeljejo nove letalske linije in podobno. S tem pa seveda ustvarijo tudi infrastrukturo, na katero se lahko naslonijo manjši ponudniki storitev, ki odlično dopolnijo celotno sliko.

Verjetno je zato pravilen odgovor ta, da je lahko butično tako majhno kot veliko. Pojem namreč ni povezan z velikostjo. Butične so predvsem edinstvene nastanitve in programi. Inovativne zgodbe, ki se druga od druge močno razlikujejo. In tu je prostor za kreativnost – na vseh ravneh.


PROGRAM:
14.00-14.10: POZDRAVNI NAGOVOR

14.10-15.50 PREDSTAVITVE USPEŠNIH STRATEGIJ NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE:
   – Investitorji in upravljalci
     1. BHS – Best Hospitality Solutions, Janez Jager; Hrvaška
     2. Accor Hotels – Laurent Clavilier, Francija
     3. Terme Olimia, Matej Terner, Slovenija
     4. Vinarstvo Edi Simčič, Aleks Simčič; Slovenija
  – Arhitekti in oblikovalci
    5. STUDIO UP; Toma Plejić, Hrvaška
    6. GLAMPRO, Jure Dolenc; Slovenija
    7. AKSL arhitekti, Špela Leskovic / Aleš Košak; Slovenija
    8. Raketa, Rok Kuhar / Katjuša Kranjc; Slovenija
    9. plusminus30; Jure Melon; Slovenija
15.50-16.00 ODMOR
16.00-17.00 OKROGLA MIZA Z RAZPRAVO 

Kurator: Dean Lah

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Udeležba je brezplačna. Registracija spodaj.

Predavatelji

V sodelovanju z

[lbg_logoshowcase settings_id=’41’]

Sponzorji

[lbg_logoshowcase settings_id=’44’]

Go to Top