Razpis za Slovenske nagrade za oblikovanje

S slovenskimi nagradami za oblikovanje Mesec oblikovanja izpostavlja vrhunske oblikovalske dosežke, problematizira učinkovitost slovenskega oblikovanja in opozarja na oblikovalski in ustvarjalni potencial.

ROK ZA PRIJAVO:
21. avgust 2024 do 24.00

Nagrada oblikovanje leta
Predlagan je lahko vsak izdelek s področja industrijskega oblikovanja, avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ali izdelek pod blagovno znamko s sedežem v Sloveniji, ki je nastal v zadnjem letu, je v proizvodnji, oziroma je bila izdelana vsaj nulta serija. Predlagani izdelki so lahko v uporabi doma, na delovnem mestu, v industriji, športu, medicini, elektroniki, transportu itd.

Nagrada interier leta
Predlagan je lahko vsak projekt avtorja ali avtorske skupine, ki živi in dela v Sloveniji ali ki se je rodil v Sloveniji in deluje zunaj nje, ali interier, ki je nastal v Sloveniji in je bil izveden v zadnjem letu.
Nagrado podeljujemo v dveh kategorijah: javni interierji (dvorane, trgovine, kavarne, lokali, pisarniški prostori itd.) in zasebni interierji (stanovanja).

Kriteriji za ocenjevanje
Nagrada za oblikovanje leta
Žirija bo prijavljene izdelke ocenjevala celovito v skladu z naslednjimi kriteriji: prispevek k oblikovalski stroki, kakovost celovite rešitve in inovativnost, funkcionalnost, ergonomija, ekološka in trajnostna naravnanost, tržni potencial, emotivna vrednost in estetski vidik ter družbena umeščenost in aktualnost.
Žirija: Matjaž Zorc, Jelena Pirkmajer, Maja Tasič Demšar, Mateja Panter.
Nagrada za interier leta
Žirija bo prijavljene projekte ocenjevala celovito po naslednjih kriterijih: prispevek k stroki, kakovost celovite rešitve (upoštevanje specifičnih pogojev lokacije, naročnika…), inovativnost, družbena umeščenost, aktualnost, prostorska in likovna kakovost.
Žirija: Peter Gabrijelčič, Aleksander Ostan, Ana Gruden, Kristina Dešman.

Žiriji lahko nagrad tudi ne podelita, če ocenjujeta, da predlagani projekti niso dovolj kakovostni.

Navodila za prijavo del
Predlagani so lahko izdelki in projekti iz obdobja zadnjega leta. Dela lahko avtorji prijavijo sami, oziroma jih lahko predlagajo drugi. Svoj izbor lahko predlagajo tudi člani žirij. Zavod BIG bo avtorje v tem primeru povprašal za soglasje h kandidaturi. Če avtor s kandidaturo ne bo soglašal, bo njegov projekt izločen iz obravnave.

Prijavna dokumentacija
Podatki o projektu
• Ime projekta (slo)
• Avtor(ji) projekta in strokovni sodelavci
• Naročnik
• Leto idejnega projekta in leto izdelave/izvedbe
• Kratka utemeljitev projekta (do 1000 znakov v slo)
• Nagrade, priznanja, ki jih je projekt prejel
• Najmanj 5 fotografij projekta z dovoljenjem za objavo, vsaj 20 cm pri 300 dpi), pri interierjih tudi tlorisi v formatu .AI, .EPS, .PDF)

Predloge in prijave za nagradi OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA pošljite na naslov: Zavod Big, Vidovdanska 4, 1000 Ljubljana s pripisom: OBLIKOVANJE LETA oz. INTERIER LETA ali na elektronski naslov: ivan@bigsee.eu

Nagrade
Nagrajenci prejmejo plaketo, predstavitev na spletni strani festivala.

Dodatne informacije: Ivan Lantieri, ivan@bigsee.eu, gsm: 031 257 809
Uradne ure: ponedeljek – petek med 10:00 in 12:00