20. april
18.00

Ogledaljarna
Vidovdanska 2
Ljubljana

Turizem na nogah

Peš turizem je ena od rastočih oblik turizma na svetovnem merilu. Turistom – lokalnim in globalnim odpira možnost za bolj neposredno doživljanje lokalne narave, kulture in prebivalstva, ob tem, pa je za destinacijo manj invazivna. Peš turizem je v veliko pomoč pri reševanju zadreg z mobilnostjo v turističnih destinacijah. Razvoj peš turizma je relativno poceni in trajnosten. Kako razvijati peš turizem? Ali je slovenska turistična infrastruktura pripravljena na peš turizem? Do katere mere je pohodniška infrastruktura pripravljena na večji turistični obisk? Kako razvijati pešpoti in ostalo peš-infrastrukturo z mislijo na turizem?

Kuratorka in moderatorka: Kristina Dešman

Prijava

BIG SEE debat se lahko udeležite brezplačno, če se registrirate s kodo v povezavi navedeni v povabilu.
Vrednost vstopnice je sicer 30 EUR.
Če potrebujete kodo, nam pošljite sporočilo na info@bigsee.eu.

Razpravljavci

Rok Bordon, Kultivator

Srednjo šolo sem zaključil v Celju kot gradbeni tehnik. Študiral in diplomiral sem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, pod mentorstvom Miloša Florjančič. Že med študijem sem delal v različnih arhitekturnih birojih na projektih in natečajih. Najuspešnejši je bil v sodelovanju z Nande Korpnikom in Miha Završnikom zmaga na natečaju ureditve Trga Celjskih knezov v Celju, Celjski biseri. Nekaj let sem nato delal v biroju Premica d.o.o., kjer sem nabiral prve prave izkušnje s projektiranjem stanovanjske in industrijske gradnje. Od leta 2006 delam v lastnem biroju Kultivator, kreativna arhitektura d.o.o., kjer pa v glavnem projektiramo stanovanjsko gradnja. V prostem času sem zelo aktiven rekreativec. Gorništvo, pohodništvo, športno plezanje in turno smučanje je nekaj kar mi zapolni prosti čas za vse letne čase. Poznavanje gorskega okolja in družbe me je tudi povezalo, da sem dobil možnost izdelave projektov za Planinski dom na Korošici in Planinski dom na Okrešlju. Planinski dom na Okrešlju je trenutno v izvedbi.

Vid Kmetič in Lina Petrović, Rajzefiber by Hiša!

Vid Kmetič je v Rajzefibru, programu društva Hiša!, katerega zunanji sodelavec je, po izobrazbi programerski tehnik, programski urednik Festivala sprehodov ter Mladega festivala sprehodov, je pa tudi zadolžen za razvoj in pripravo novih turističnih produktov. Poleg tega sodeluje pri pripravi in izvedbi Živih dvorišč, Lumine, Vilinskega mesta in Iskrenja.
Delovne izkušnje si je nabiral na različnih področjih, predvsem kulture in kulturne dediščine. V letih od 1997 do 2010 je sodeloval na večini arheoloških izkopavanj in nadzorih Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Maribor, in sicer kot konservatorski tehnik – risar. Med leti 2009 in 2010 je bil zaposlen na Centru za preventivno arheologijo (CPA) na delovnem mestu konservatorski tehnik – dokumentarist, kjer je skrbel za obdelavo arheološkega materiala in pripravo le-tega za objave, za urejanje arheološkega depoja ter delo na terenih v izvajanju CPA.
Sodeloval je tudi pri razstavah kot avtor maket ali kot soavtor oziroma avtor razstav samih – med temi lahko izpostavimo lansko razstavo Vonj po ljubezni, ki sta jo pripravila z ilustratorko Samiro Kentrić. Od leta 2012 sodeluje z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije OE Maribor pri pripravi in izvajanju otroških ustvarjalnih delavnic v projektu »Spoznaj, varuj, ohrani« na Kulturnem bazarju v Ljubljani, Art campu v okviru vsakoletnega festivala Lent, Dnevih evropske kulturne dediščine, z Zvezo prijateljev mladine Maribor in drugih priložnostih za predstavitev kulturne dediščine osnovnim in srednjim šolam. Bil je soorganizator celodnevne prireditve »nad mestoM« ob poskusu oživitve grajskega platoja na Piramidi leta 2015, ki je bila del programa Dnevov evropske kulturne dediščine in Festivala Stare trte.
Ukvarja se tudi s pisanjem. Je avtor prispevka »Prelito črnilo« v knjigi »PIRAMIDA – Grič, na katerem se je začela pisati zgodovina Maribora«, ki je izšla leta 2014 pri Umetniškem kabinetu Primoža Premzla ob 850-letnici prve pisne omembe Marchburcha, od 2015 avtor več kot štiridesetih člankov o preteklosti mesta Maribor v rubriki »Nekoč« Večera v nedeljo in okoli stopetdesetih za Večerovo prilogo Štajerc. Piše tudi za postala Mešanec in Turističke priče, je avtor besedil v monografiji »MARiBOR – perspektive mesta«, ki je izšla ob istoimenski razstavi Likovne šole Artdidakta leta 2017, avtor več kot desetih člankov o preteklosti mesta v mestnem časopisu RTS 24 leta 2018.Od leta 2020 sodeluje z Regionalnim centrom RTV Slovenija in za oddajo Dobro jutro skupaj s Katjo Treer pripravlja prispevke o mariborskih zanimivosti – teh se je doslej “nabralo” preko dvajset.
Je avtor knjig “Fünfek ma vas rad – pa pohano tudi”, “Mi, otroci socializma z našega dvorišča”, “Fünfek se vrača”, “Punce, kapo dol!” ter pesniške zbirke “Blues”. Za letošnje leto sta v načrtu knjigi “Leto v mestu” in “Kurzschluss” ter risoroman “Mariborka”, ki ga pripravlja z ilustratorjem Damijanom Stepančičem.
Je tudi soustanovitelj društva Trafika, ki se s svojim programom trudi oživeti (pre)dolgo časa spečo lepotico, Trafiko ob parku.

Damijan Gašparič, Delavnica

Po magistrskem študiju v Melbournu je v 2009 s kolegoma, Majem Juvancem in Urošem Jerebom, na projektu ureditve Kongresnega trga v Ljubljani, začel zgodbo biroja Delavnica. Z ekipo tega multipraktika soustvarja projekte vseh meril, podrobno razmišljenih od strateškega nivoja do zadnjega vijaka. Celovitost pristopa in vpetost v kontekst sta glavni načeli vseh razmišljanj v biroju, s stalnim ozirom na estetske in okoljske vidike naših posegov v prostor. V dobrem desetletju delovanja so se na mizi Delavnice zvrstili tudi številni projekti doživljajske in razlagalne pohodniške infrastrukture.

Nina Peče Grilc, Zavod Škrateljc

ŠKRATELJC, zavod za kulturo, izobraževanje in šport sta meseca maja 2015 ustanovila dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc za večjo participacijo različnih starostnih skupin v kulturi, promocijo gibanja v naravi in razvoj produktov kreativnega turizma. Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izdajanje knjig, oblikovanje družinskih pravljično-doživljajskih poti v naravi ter izvajanje drugih programov, ki na inovativen način združujejo ustvarjalnost, kulturno dediščino ter izročilo in zdrav način življenja.

Partnerji

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.