16. februar
18.00

Ogledaljarna
Vidovdanska 2
Ljubljana

Gibanje otrok med šolo in igro

Gibalna učinkovitost in vzdržljivost sta bistvena za razvoj otrok. Gibanje pri otrokih gradi miselne sposobnosti, boljša telesna koordinacija in občutek za ravnotežje so bistveni za boljšo izboljšanje vzdrževanja pozornosti otrok. Spodbujanje gibanja pri otrokih je zagotovilo za zdrav in dejaven življenjski slog, ko odrastejo. Kljub temu pa doktrina za predšolske otroke priporoča gibanje stalno, ko pa otroci vstopijo v šolo, pa je priporočilo za gibanje 1 uro fizične/športne aktivnosti na dan. Tudi arhitektura šol naj bi uspešno motivirala, dajala inspiracijo in spodbujala gibanje pri otrokih. Odgovor na to, kakšne naj bi konkrtno bile šole ni lahek, predvsem pa ni enoznačen, saj gre za iskanje ravnovesja med normativi in inovacijo.

Zakaj je gibanje za otroke tako pomembno? Kakšne prostore potrebujejo otroci za gibanje? Kako spodbujati spontano gibanje otrok? Bi bilo treba spontano gibanje (šolskih) otrok bolj spodbujati? Na  kakšne načine? Kakšna mesta spodbujajo gibalni razvoj otrok? Ali je šola pri nas preveč “sedeča”? Kakšna šola spodbuja gibalni razvoj otrok? Kako ustvarjati priložnosti za spontano gibanje otrok – v mestu, v šoli, v prostem času?

Kuratorka in moderatorka: Kristina Dešman

Prijava

BIG SEE debat se lahko udeležite brezplačno, če se registrirate s kodo v povezavi navedeni v povabilu.
Vrednost vstopnice je sicer 30 EUR.
Če potrebujete kodo, nam pošljite sporočilo na info@bigsee.eu.

Razpravljavci

Jana Kozamernik, Landstudio 015 in Urbanistični inštitut RS

Jana Kozamernik je krajinska arhitektka – projektantka in raziskovalka, ki deluje na področjih načrtovanja krajine, odprtega prostora, mestnih zelenih površin ter urbanizma. Delno je zaposlena na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, delno pa v krajinskoarhitekturnem biroju Landstudio 015, ki sta ga leta 2019 ustanovili s kolegico Ano Tepina. Kot projektantka se ukvarja z oblikovanjem različnih odprtih prostorov – parkov, igrišč, urbanih območij, pokopališč, prostorov ob javnih zavodih, športno-rekreacijskih območij ipd. Je pooblaščena krajinska arhitektka, članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in trenutno tudi predsednica Društva krajinskih arhitektov Slovenije. V okviru Urbanističnega inštituta sodeluje v raziskovalnih projektih ter strokovnih nalogah različnih prostorsko načrtovalskih ravni. Je del strokovne skupine, ki se ukvarja tudi z vprašanji načrtovanja zelenih površin za krepitev javnega zdravja in kakovosti bivanja. Je soavtorica različnih publikacij, med njimi tudi priročnika Ven za zdravje (2019) – priročnika za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga.

Urška Kranjc; LUZ

Urška Kranjc je krajinska arhitektka, od leta 2004 je zaposlena na LUZ, d.d., kjer dela kot vodja projektov na področjih krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Ukvarja se z raznolikimi projekti, ki sežejo na področja oblikovanja mestne in naravne krajine, urbanizma, ozaveščanja in participacije, ohranjanja narave in kulturne dediščine. Pri delu se pogosto srečuje z urejanjem javnega odprtega prostora, pri čemer kaže zanimanje za aktivno vlogo uporabnikov, posebej otrok, v procesu načrtovanja.
Je članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in soustanoviteljica Društva Pazi!park, kjer se je ukvarjala s seznanjanjem in ozaveščanjem javnosti o pomenu odprtega prostora v mestih. Soustvarila in izvedla je več projektov na temo sodelovanja z otroci, pridobljene izkušnje in znanja pa je uporabila v nekaterih projektih urejanj ali prenov javnega odprtega prostora. V povezavi z urejanjem prostorov za otroke in igro se občasno ukvarja tudi s publicistiko.
Od leta 2010 je aktivna članica ZAPS, od leta 2014 pa tudi licencirana konservatorka za področje varstva kulturne dediščine.

Anja Kimovec, SNU Samorog

Žena in mama treh otrok. Ljubiteljica otrok, narave, odnosov. Verjamem, da je gozd prostor neomejenih možnosti. Pozitivno vpliva na otrokov gibalni, čustveni in mentalni razvoj.

izr. prof. dr. Gregor Starc; Fakulteta za šport, UL

Gregor Starc je učitelj in raziskovalec na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Je vodja nacionalnega sistema za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok SLOfit in svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije za področje otroške debelosti. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem življenjskih slogov otrok in povezanostjo telesne dejavnosti z vsemi vidiki otroškega razvoja.

Partnerji

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.