19. oktober
18.00

Ogledaljarna
Vidovdanska 2
Ljubljana

Kje / kdaj / kako delam?

Načrtovanje delovnih prostorov sledi spremembam v razumevanju delovnega procesa, tehnološkim prelomom in družbenim običajem. Delovni prostori se tako stalno spreminjajo, na kratko lahko to pot opišemo kot  prehod od tradicionalnih, hierarhičnih struktur proti bolj odprtim prostorom , ki morda bolj spodbujajo kreativnost, dobro počutje zaposlenih, …  Veliko spremembo v razumevanju tega, kar delo sploh je, je pomenil covid in “odkritje” dela  zunaj tradicionalnih pisarn. V postkovidnem času, se razmere kar ne vračajo na stare tirnice. Med večje in vztrajnejše spremembe so se zgodile v razumevanju delovnega prostora (in časa). Nekdanje oblike pisarn, delovnih prostorov se opuščajo v prid hibridnih pisarn. Število delovnih ur, se v Sloveniji vztrajno zmanjšuje. Kaj to pomeni za pisarniške prostore? Kaj pomeni izraz hibridni dom? Kako se je oblikovanje delovnih prostorov spremenilo v zadnjih letih? Na kakšen način se delovni prostori prilagajajo spremembam?

Kuratorka in moderatorka: Kristina Dešman

Razpravljavci

Alenka Kragelj Eržen, Kragelj arhitekti

Alenka je leta 1998 diplomirala na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani kot druga v letniku in takorekoč naslednji dan ustanovila svoje arhitekturno podjetje. Že po prvih projektih je ugotovila, da je tradicionalni proces načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov pogosto neoptimalen in neučinkovit. Skozi študij primerov dobre prakse in lastnih izkušenj je v naslednjih letih razvila lastno metodologijo projektnega vodenja za izvedbo velikih in zahtevnih gradbenih projektov.
Danes vodi team 25-ih sodelavcev, ki prevzema izvedbo gradnje in prenove poslovnih objektov in prostorov za naročnike kot so A1, BSH, Unicredit, MOL Slovenija, Outfit7, Better, Geneplanet, VIP Mobil in drugi.
Alenka razume, kako delovno okolje vpliva na počutje in delovno storilnost zaposlenih ter na poslovno uspešnost njihovih organizacij. Skozi proces poglobljenih intervjujev in raziskav, change management programov in razumevanja vizije naročnika razvija s svojim teamom prilagojene workplace rešitve, ki spodbujajo inovativnost, komunikacijo in sodelovanje ter podpirajo osebno in timsko produktivnost zaposlenih v organizacijah.
Redno prejema povabila, da predstavi svoje izkušnje na konferencah in poslovnih srečanjih in je soustanoviteljica poslovne konference Workplace Design, ki jo podjetje Kragelj arhitekti organizira vsako leto. Alenka je avtorica številnih člankov na temo arhitekture, notranjega oblikovanja in strategij oblikovanja delovnih prostorov.

Primož Boršič, P Plus arhitekti

Primož Boršič, je arhitekturno pot začel leta 2003. Med študijem je sodeloval z različnimi arhitekturnimi biroji, ter prejel svoje prvo mednarodno priznanje.
Sledile so delovne in študijske izkušnje v tujini, med drugim v Amsterdamu in na Dunaju. Po vrnitvi se je zaposlil na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kot tehnični sodelavec prof. mag. Tadeja Glažarja in prof. Janeza Koželja.
Primož je leta 2010 magistriral in ob tem pričel z delom pri Dekleva Gregorič arhitektih.
Kasneje se je zaposli na Novi Zelandiji v arhitekturni pisarni +MAP, ter kmalu za tem sprejel odločitev za opravljanje arhitekturne prakse v Sloveniji.
Leta 2015 je začel delati na lastnih projektih kot licencirani arhitekt v Ljubljani.

Dr. Maja Fesel Kamenik, HRM One in Beep Institute

Dr. Maja Fesel Kamenik je direktorica družbe za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje HRM One ter ustanoviteljica in lastnica družbe za uresničevanje človeškega potenciala Beep Institute.
Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana psihologinja in doktorica znanosti na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani ter magistrica managementa na IEDC, Poslovni šoli Bled. Opravljena ima tudi dodatna usposabljanja, in sicer Gustav Kaeser Training International, izobraževanje v programu transakcijske analize TA 202, izobraževanje v programu NLP – praktik in izobraževanje v programu transakcijske analize TA 101.
Ima več kot 15 let izkušenj na področju kadrovskega managementa, iskanja in selekcije kadrov, postavljanja sistemov vodenja ljudi, kadrovskih skrbnih pregledov, performance management sistemov, delovnopravnega področja, optimizacij in reorganizacij v podjetjih ter psiholoških profiliranj. Kot strokovnjakinja na področju vodenja ljudi svetuje različnim slovenskim in mednarodnim podjetjem na področju razvoja zaposlenih, izvaja individualne coachinge in izobraževalne delavnice.
Je avtorica številnih prispevkov na temo HR, vodenja, komunikacije in kadrovskih sistemov.
Je članica Sekcije mladih managerjev ter članica komisije za štipendiranje pri Združenju manager.
Misel, ki jo vodi v življenju in pri delu se glasi: »Bodi to kar si, delaj, kar imaš rad in ne boj se ljubiti drugih; nič ni nedosegljivo, če si sposoben razvijati sebe in si pripravljen razvijati druge.«

Prijava

BIG SEE debat se lahko udeležite brezplačno, potrebna pa je prijava spodaj.

[ezfc id=’198′ /]

Partnerji

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.