FESTIVAL BIG ARHITEKTURA 2018

12. april 2018
Mesto oblikovanja, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana

Festival Big arhitektura je namenjen promociji kakovostne arhitekture iz regije in onkraj. Je katalizator razmislekov o ključnem pomenu arhitekture v okolju, ki upošteva sodobne družbene izzive za našo kulturo in prihodnost. Tema letošnjega festivala je Novi svet.

NOVI SVET
Novi svet smo vedno lažje mislili, ko smo zrli v starega, otipljivega. Pri tem nam je zvesto pomagala arhitektura in ni dvoma, da bo tako tudi v bodoče. So napredni modeli urbane gradnje eden izmed odgovorov novemu svetu in poskus, da arhitektura poseže tudi v reševanje tegob modernega časa, v neenakost, izključenost in osamljenost? In kako še naj v novi svet vstopa arhitektura danes?

VSEBINA

ARHITEKTURNA KONFERENCA NOVI SVET: NOVI URBANI MODELI

Predavatelji:
Ren Yee; UNStudio; Nizozemska, www.unstudio.com
Andreas Rumpfhuber; Expanded Design, Avstrija, www.expandeddesign.net
Michael Obrist; feld72; Avstrija, www.feld72.at
Silja Tillner; Tillner & Willinger; Avstrija, www.tw-arch.at
Ana Džokić; STEALTH.unlimited; Srbija, Nizozemska, www.stealth.ultd.net

Kuratorka: Mika Cimolini

Ren Yee;
UNStudio; Nizozemska, www.unstudio.com

Več tukaj…

Michael Obrist;
feld72; Avstrija, www.feld72.at

Več tukaj…

Silja Tillner;
Tillner & Willinger; Avstrija, www.tw-arch.at

Več tukaj…

Ana Džokić;
STEALTH.unlimited; Srbija, Nizozemska, www.stealth.ultd.net

Več tukaj…

Andreas Rumpfhuber;
Expanded Design, Avstrija, www.expandeddesign.net

Več tukaj…

Mesta še vedno vidimo kot centre ekonomske rasti, ki nudijo možnosti za študij, družbeno inovativnost in zaposlovanje. Vedno večji del evropske populacije živi in dela v mestih in pričakujemo lahko, da se bodo ti trendi nadaljevali. Kljub temu, da število prebivalcev v nekaterih industrijskih središčih pada, pa večina mest raste zelo hitro. Hitro rast spremlja precej izzivov, predvsem demografskih in socialnih, pa tudi vprašanj kot so: zagotavljanje stanovanj in učinkovitega transporta, ter s tem povezana kakovost življenja.

Kako bomo živeli, delali, študirali v prihodnosti? Kako se bodo mesta spopadla s podnebnimi spremembami? Kako s priseljevanjem z Balkana, bližnjega vzhoda in Afrike? Kako zagotoviti prostor za bivanje novim prebivalcem? Kako rešiti arhitekturni in urbanističen problem, ne da bi ustvarjali geta ter na drugi strani, podlegli gentrifikaciji – prenovi mesta, da bi ustregli zgolj premožnejšim slojem, revnejše pa odrinili na rob? Kako ustvariti dostopna stanovanja za evropski srednji sloj?

V mestih se odražajo najvišje stopnje socialne izključenosti, nezaposlenost in nesorazmernost med dohodki, mesta se soočajo s kriminalom, prometni zastoji in onesnaženjem. “Urbani paradoks” je, da v mestih najdemo ljudi, ki uživajo v precej udobnem načinu življenja v neposredni bližini tistih, ki se soočajo z revščino. Evropska glavna mesta privlačijo notranje in zunanje priseljevanje, zato se število prebivalcev tam hitreje povečuje. Nekatera evropska mesta situacijo izkoriščajo za regeneracijo prej industrijskih območij. Ukvarjajo se s sistemom financiranja socialnih stanovanj, ki bi zagotovilo vzdržno rast in družbeno napredovanje predvsem srednjega sloja. Prikazali bomo nekaj možnosti, ki smo jih zaznali kot potencialen način delovanja pri razvoju mest prihodnosti.

Avstrijski model financiranja socialnih stanovanj za najem in prodajo s pomočjo javno-zasebnega partnerstva, je lahko evropski zgled za rešitev stanovanjskega primanjkljaja. Skoraj 80% prebivalcev na Dunaju živi v najemniških stanovanjih v javni lasti. Ta tradicija se je leta 1920 začela s socialistično-demokratičnimi mestnimi upravami in še naprej vpliva na razpoložljiva stanovanja v mestu. Ker se na Dunaj vsako leto priseli okoli 35.000 ljudi, je potreba po stanovanjih velika. Spoznali bomo izdelan sistem javno-zasebnega partnerstva, s pomočjo katerega ta stanovanja zagotavljajo in ves čas ustvarjajo delo za številne arhitekturne biroje. Zaradi omejitev, se morda ne odraža v vrhunski stanovanjski arhitekturi, vendar pa v izredno dodelanih javnih programih teh sosesk. Prav na podlagi spajanja ali ločevanja javnega in zasebnega, je nekaterim birojem uspelo ustvariti arhitekturno zanimive rešitve.

Družbene spremembe se odražajo v arhitekturi sodobnih mest. Zanimanje za vprašanje o življenju v prihodnosti se pri arhitekturnih birojih kaže v načinu, s katerim poskušajo napovedovati prihodnost. Trajnostna naravnanost, uporaba parametričnih orodij, raziskovanje arhitekturnih organizacij in materialov za gradnjo, se odražajo v sodobni arhitekturni produkciji. Najti nove odgovore na spreminjajoče se programske in prostorske zahteve ter raziskovati prostorske organizacije, da bi ustvarili boljše prostorske rešitve. S pomočjo uporabe digitalnih orodij, parametričnega oblikovanja, okoljskih in trajnostnih parametrov,… iščejo inovativne možnosti pri prekrivanju programskih sklopov s socialnimi, kulturnimi in okoljskimi merili – in zagotavljanju – boljšega bivanja.

GOSPODARSKO ARHITEKTURNI FORUM: TURIZEM IN LES ZA NOVI SVET

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Gospodarsko arhitekturni forum na temo Turizem in les za novi svet. Lesena gradnja v povezavi z inovativnimi turistično-poslovnimi idejami bi lahko predstavljala pomemben razvojno-ekonomski premik na področju turizma z visoko dodano vrednostjo v Sloveniji in regiji.

Predavatelji:
Adrianus Kil, Ronald Koster, RO&AD Architecten, Nizozemska, www.ro-ad.org
Andreas Profanter in Christian Rottensteiner; noa* – network of architecture, Italija, www.noa.network
Sandy Attia, MoDus, Italija, www.modusarchitects.com
Marco Lavit Nicora; Atelier LAVIT, Francija, www.atelier-lavit.com
Luis Rebelo de Andrade; Rebelo de Andrade, Portugalska, www.rebelodeandrade.com

Kuratorka: Mateja Medvedič

Marco Lavit Nicora;
Atelier LAVIT, Francija, www.atelier-lavit.com

Več tukaj…

Luis Rebelo de Andrade;
Rebelo de Andrade, Portugalska, www.rebelodeandrade.com

Več tukaj…

Adrianus Kil, Ronald Koster,
RO&AD Architecten, Nizozemska, www.ro-ad.org

Več tukaj…

Sandy Attia,
MoDus, Italija, www.modusarchitects.com

Več tukaj…

Andreas Profanter in Christian Rottensteiner;
noa* – network of architecture, Italija, www.noa.network

Več tukaj…

Les se kot naraven gradbeni element ponuja kot privlačen in funkcionalen material. Omogoča hitro in preprosto gradnjo, povečuje kakovost bivanja in zmanjšuje obremenitve na naravne vire. Lesena turistična arhitektura izkorišča posebnosti in značilnosti posameznega kraja, z njimi ne tekmuje, temveč jih poudarja; je zdrava, topla in privlačna arhitektura, ki je usmerjena v prihodnost.
O možnostih uporabe lesa v turizmu bodo na predavanjih svoje izkušnje na primerih dobre prakse predstavili ugledni tuji arhitekti.

SEJEM ARHITEKTURA²

Sejem Arhitektura² je prvi specializiran sejem arhitekture in profesionalnega gradbeništva v Sloveniji in eden vidnejših sejmov za napredno arhitekturo in gradbeništvo v regiji. Namenjen je prikazu inovativnih materialov, konstrukcij, sistemov in tehnologij v gradbeništvu, predstavitvi arhitektov,  ter seznanjanju arhitektov, izvajalcev in investitorjev z novostmi pri snovanju in izvedbi kakovostnega arhitekturnega ovoja in interierja. 

Predstavitve razstavljavcev tukaj …

ARHITEKTURNE MIZE

Arhitekturne mize so individualni poslovni pogovori za mreženje strokovnjakov v arhitekturi in gradbeništvu.
Vsebinsko in organizacijsko so prilagojene učinkoviti izmenjavi strokovnih mnenj in informacij, enkratna priložnost za seznanitev arhitektov z novostmi, ter za vzpostavljanje kontaktov med dobavitelji, arhitekti in investitorji.

ODER ARHITEKTURA 180˚ / NOVI SVET

Arhitektura 180° so serija krajših, zgoščenih predavanj arhitektov in investitorjev, namenjena soočanju kritičnega razmišljanja o kakovostni arhitekturi, ter vzpostavljanju kakovostnejše komunikacije znotraj stroke in v odnosu do laične javnosti.

NAGRADE IN RAZSTAVA BIG ARHITEKTURA

Mednarodne nagrade Hiše sveta na festivalu Big arhitektura podeljujemo že od leta 2008. Z letošnjim letom jih nadgrajujemo v kategorijaih; javna, zasebna in krajinska arhitektura. Njihovo polje raziskovanja bo v bodoče usmerjeno izključno v regijo, ker opažamo, da je arhitekturna produkcija v regiji odlična, zgledna, žal pa premalo opažena.

PROGRAM

10.00–22.00

SEJEM ARHITEKTURA²

Specializiran sejem arhitekture in profesionalnega gradbeništva

10.00–12.00

ARHITEKTURNE MIZE

PREDAVANJA ARHITEKTURA 180˚

12.00-13.00

ARHITEKTURNO KOSILO

13.00-18.00

ARHITEKTURNE MIZE

PREDAVANJA ARHITEKTURA 180˚

14.00–15.30

PREDAVANJA TURIZEM IN LES ZA NOVI SVET

13.30-14.00 Registracija udeležencev
14.00-14.15 Pozdravni nagovor
14.15-15.30 Predavanja

16.00-20.00

KONFERENCA: NOVI SVET; NOVI URBANI MODELI

15.30–16.00: Registracija udeležencev
16.00–16.15: Pozdravni nagovor
16.15–18.00: Predavanja
18.00–18.20: Odmor
18.20–20.00: Predavanja

20.00–20.30

OTVORITEV RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD BIG ARHITEKTURA

20.30–22.00

DRUŽENJE OB GLASBI Z NAPREDNIM IN NAPREDNIMI

Kotizacija vključuje:
– udeležbo na konferenci Big arhitektura
– brezplačen ogled sejma Big arhitektura
– udeležba na Gospodarsko oblikovalskem forumu na temo “Arhitektura za kreativni turizem”
– udeležba na Gospodarsko arhitekturnem forumu na temo “Inovativna raba lesa v arhitekuri”
– poslušanje nastopov BIG SEE nagrajenih arhitektov na odru Arhitektura 180˚
– brezplačen ogled razstave nagrajenih projektov BIG SEE architecture

[ezfc name=’BA18-prijava’ /]

Kot obiskovalcu arhitekturnih miz vam pripada še:
– brezplačen ogled sejma Big arhitektura
– udeležba na Gospodarsko oblikovalskem forumu na temo “Arhitektura za kreativni turizem”
– udeležba na Gospodarsko arhitekturnem forumu na temo “Inovativna raba lesa v arhitekturi”
– poslušanje nastopov BIG SEE nagrajenih arhitektov na odru Arhitektura 180˚
– brezplačen ogled razstave nagrajenih projektov BIG SEE architecture

[ezfc name=’BA-prijava investitorji’ /]
[ezfc name=’Prijava-razstavljavci-BA2019′ /]

Sejem je kurirana prireditev za profesionalce v arhitekturi.
Ob prijavi boste v prilogi prejeli predračun.
Zaradi presoje ustreznosti vašega sodelovanja vas prosimo, da na kratko opišete vašo dejavnost.

[ezfc name=’Prijava-razstavljavci-BA2019 arhitekti’ /]

Vstop brezplačen, obvezna pa je prijava.

[ezfc name=’Prijava-gaf-brezplacno1′ /]

Vstop brezplačen, obvezna pa je prijava.

[ezfc name=’Prijava-GOF-april’ /]

Partnerji

[lbg_logoshowcase settings_id=’35’]

Sponzorji

[lbg_logoshowcase settings_id=’36’]