Ren Yee;
UNStudio; Nizozemska, www.unstudio.com

Ren Yee je arhitekt in vodi oddelek za inovacije, strategije in napovedovanja prihodnosti Futures pri UNStudiu v Amsterdamu. Ekipa Futures preučuje kako živimo, delamo, se učimo in premikamo danes in v prihodnosti ter kakšno vlogo te spremembe igrajo v mestnem okolju. Življenjska doba stavb, javnih prostorov in infrastrukture je med 30 in 100 leti, zato so arhitekti vedno načrotvali s prihodnostjo v mislih. Cilj programa UNStudio Futures je spodbujati tesno sodelovanje z akademiki, tehnologjo in razvijalci grajenega okolja v javnem in zasebnem sektorju, da bi špekulirali, napovedali in si zamislili scenarije v arhitekturi in urbanističnem načrtovanju, v katerih se uporabljajo nove tehnologije za reševanje starih problemov.

UNStudio že dolgo časa zagovarja pomembnost človeškega znanja in računalniških tehnologij za reševanje kompleksnih oblikovalskih vprašanj vseh velikosti. Lokalni načrti so zastareli že, ko se črnilo, s katerim so natisnjeni, posuši. Sredstvo oblikovanja pa je tudi javna politika; z uporabo podatkov v realnem času, ki jih proizvajajo državljani, lahko vplivamo na načrtovanje in organizacijo sosesk na infrastrukturni in socialni ravni. Uporaba komunikacijskih tehnologij za mobilnost v mestih omogoča bolj ustvarjalno razmišljanje o gostoti, rabi zemljišč in območju. Kako bi lahko izgledalo predmestje prihodnosti, ko ceste zasedejo avtonomna vozila? Katere nove mestne funkcije si lahko tam lahko predstavljamo?
Mesta po po vsem razvitem svetu je dosegla kriza, zato vprašanje cenovno dostopnih stanovanj še nikoli ni bilo večje. Toda tehnologija platforme danes ponuja priložnosti za preoblikovanje procesa izgradnje in vzdrževanja stanovanj. Kako izgleda soseska, ko ima vsak dom, prostor, gradbeni element in kos pohištva svoj URL? Prek statičnih naslovov se lahko premaknemo k blockchain identifikacijskim kodam, ki omogočajo natančno razumevanje lastništva v mestu: gospodarstvo delitve 2.0.
Podobno nas grožnja avtomatizacije in umetne inteligence spodbuja, da razmišljamo o naših človeških lastnostih, da bi si zagotovili službo tudi v prihodnosti. Kaj bi lahko imela pisarna ali kampus, ki temelji na vseživljenjskem učenju? Staranje prebivalstva zahteva nove modele za življenje. Medtem ko je bil sožitje doslej razumljeno kot rešitev za tisočletje, bi lahko enako ublažilo težave osamljenosti in izolacije med starejšo populacijo. Kako lahko arhitektura podpira nove načine medsebojne podpore?

Future farms, Kje bomo pridelovalihrano v prihodnosti?

Road reimaged