Andreas Rumpfhuber;
Expanded Design, Avstrija, www.expandeddesign.net

Dr. Andreas Rumpfhuber je arhitekt arhitekturni teoretik, ki živi in dela na Dunaju. Osredotoča se na nove oblike stanovanja in dela. Vodi arhitekturni biro Expanded Design, kjer dela na mednarodnih raziskovalnih projektih, delavnicah in svetuje, načrtuje arhitekturne projekte in študije, zlasti s področja (javnih) stanovanj.
Besedila, knjige in predavanja Andreasa Rumpfhuberja so kritična in teoretična razmišljanja o osrednjih temah dela in bivanja. S temi deli posega v socialni diskurz, hkrati komunicira in ozavešča. Andreas Rumpfhuber s svojimi besedili nenehno prispeva k odpiranju arhitekture – tako v sami disciplini kot preseganju imaginarnih meja disciplin – s ključnimi pojmi, ki omogočajo razpravo o političnih, socialnih in gospodarskih razmerah. Med drugim je s sodelavcem (z Michaelom Kleinom) izdal knjigo “”Modelling Vienna. Real Fictions in Social Housing “, objavljena leta 2014. Knjiga se osredotoča na javno in subvencionirano stanovanjsko gradnjo na Dunaju.
V procesu oblikovanja je njegova pisarna Expanded Design zasnovana na teoretičnem in zgodovinskem znanju, razkriva tako eksplicitno kot implicitno znanje o organizacijah ter razvija umetniške in raziskovalne rešitve, ki lahko preživije izzive, ki jhih predstavljata življjenje in delo v sodobni arhitekturi. Teorija in konkretne oblikovalske naloge so v njegovi praksi dialektično povezane; delo Andreasa Rumpfhubera in njegovega biroja Expanded Design si ne stojita v nasprotju. Impulz, ki je osvobojen preko te povezave omogoča uporabnikom prostorov, da se medsebojno povežejo.
Mednarodno poučuje, med drugimi je predaval na AA London, ETH Zurich, KTH Stockholm. Bil je profesor na akademiji za likovno umetnost Muthesius Kiel in na Državni akademiji za likovno umetnost v Stuttgartu. Trenutno je gostujoči profesor na TU Dunaju, Inštitut za urbanistični dizajn.

Wunschmaschine Wohnanlage

“Perspectives” kot del „SUPERCAMPUSA“, natečaj Urban Design Competition, 2. mesto, Dunaj, Avstrija