5. maj

Lokacija

Cankarjev dom
Ljubljana

KONFERENCA BIG ARHITEKTURA POZNATI SE / ZNATI / SPOZNATI SE

človeško / tehnično / osebno

Konferenca o arhitekturi bo raziskovala odnos med kakovostnim oblikovanjem, inovacijami, odzivi in ​​spremembami. Prvi dan bo posvečen praktičnim temam, inteligentnim fasadam in svetlobi v arhitekturi.
Na konferenci bo o tem, kako lahko kritični regionalizem, ki vključuje arhitekturno teorijo in prostorsko prakso, pomaga rešiti različne vrste kriz v tretjem tisočletju, spregovoril Juhani Pallasmaa.

Svetloba je več kot samo svetloba

5. maj

Svetloba ima na področju oblikovanja prostora mnogo več kot zgolj funkcionalno vlogo, t.j. omogočiti, da je nekaj vidno. Na tej točki svetloba prestopa svoje racionalne okvire in preide na področje iracionalnega, celo duhovnega. To še posebej velja za naravno svetlobo, ki je, za razliko od umetne, po svoji pojavnosti bistveno bolj kompleksna in težko ukrotljiva. Trditev, da je svetloba, kljub svoji »nematerialnosti«, svojevrsten gradbeni material dokazujejo mnogi primeri arhitekturnih stvaritev, ki jih pretanjen občutek za oblikovanje svetlobe povzdiguje iz ambientalnega nivoja na nivo miljeja. Kjer doživetje arhitekture preide iz posvetnega v spiritualno. Svetloba in, posledično, senca arhitekturo osmislita ter jo umestita v geografski in kulturni kontekst prostora in časa. Med Soncem,
ki je še vedno naš najbolj trajen in trajnosten izvor svetlobe in plamenom sveče, ki še vedno velja za najbolj intimen način osvetlitve, se nahaja brezmejno morje možnosti, ki jih, na eni strani, podpira sodobna tehnologija ter na drugi strani kreativna odličnost ter premišljena in inovativna uporaba svetlobe pri oblikovanju prostora. Prav odkrivanju vsega zgoraj naštetega je namenjen letošnji dogodek BIG arhitektura.

Kurator: dr. Tomaž Novljan

Inteligentne fasade

Preplet dejavnikov z osrediščenjem na uporabnika

5. maj

Inteligentna fasada ne predstavlja več zgolj dodane vrednosti, pač pa nujo, brez katere zgradba ne more pravilno delovati. Razvoj gradbene tehnologije, ostrejše zahteve zakonodajnih teles, ki jih narekuje okoljevarstvena politika, ter višja pričakovanja uporabnikov prispevajo k nadaljnjemu razvoju stavbnega ovoja. Da bi lahko ustregli tem zahtevam in pričakovanjem, fasade postajajo prilagodljive, interaktivne in inteligentne. Ustrezna zasnova fasadne opne ima lahko številne pozitivne vplive na uporabnike stavbe in na njeno okolico, obenem pa ključno prispeva k učinkoviti rabi energije v stavbi. Inteligentna fasada tako izboljšuje pogoje naravne osvetlitve v notranjih prostorih, omogoča nemotene poglede navzven, vzpostavlja pretok svežega zraka ter, med drugim, zbira in izkorišča sončno energijo ali vodo. Navkljub vsemu pa fasada še vedno predstavlja tudi obraz stavbe v javnem prostoru. Z razvojem tehnologije fasadnega ovoja, si lahko stavbe danes nadenejo svobodnejši izraz ter vzpostavijo bolj odprto komunikacijo z zunanjim prostorom.

Kurator: dr. Jernej Markelj

Predstavitve zmagovalnih projektov

5. maj

Serija kratkih, predstavitev nagrajenih projektov BIG SEE, z namenom soočiti kritično razmišljanje o kakovosti v arhitekturi in vzpostaviti komunikacije znotraj stroke in širše.

Go to Top