Manjši center za talasoterapijo Lepa Vida, arhitektov PIA studio, je umeščen v središče novejšega dela Sečoveljskih solin. Projekt je intervencija v občutljivo varovano okolje, zato se nanj oblikovno navezuje. Preprosta arhitektura izhaja iz tradicionalnih konstrukcijskih rešitev za solinarske lope, nasipe in kanale ter iz naravnih materialov lesa in blata.

 

 

KONCENTRIRANO MORJE

Solni spa na solinah kot preskok k bolj subtilni turistični arhitekturi

Na Sečoveljskih solinah se sol še danes pridobiva na tradicionalen način. Talasoterapevtski center Lepa Vida temelji na stranskih proizvodih pridobivanja soli – slanici in solinskemu blatu.

 

 

V opuščen in degradiran predel v severozahodnem delu solin so arhitekti po zgledu tradicionalnih lesenih hišk za orodje za pridelovanje soli umestili nov termalni kompleks.

 

 

Terme oblikuje kolaž lesenih poti, ki povezujejo več majhnih preprosto oblikovanih dvokapnih objektov. Osrednji del predstavljajo plavalni bazen z morsko vodo, bazeni za kneipp terapijo ter manjši bazeni za terapije s slanico. Center se zaključi z nadstrešnicami in ploščadmi za terapije s fangom ter za masaže. Plavalni bazen je, da bi zmanjšali izkop v nestabilen teren, nekoliko dvignjen od preostalega dela term.

 

 

Lahkotna zasnova, ki daje vtis, da je del solinske krajine že od nekdaj, omogoča pristno doživljanje solin – subtilno oživljanje kulturne krajine, ki ga podpiramo!

 

DATOTEKA
Uvodnik: Zala Bokal, Pod sečoveljskim soncem
Besedilo: Janja Brodar, Soline
Fotografije: Pascal Fusil, arhiv PIA studio

Thalasso spa Lepa Vida
Arhitektura: PIA Studio
Izvedba: 2013
Lokacija: Sečovlje