Lahko leseno hišo na kamnitem podstavku odlikuje izjemna umestitev v strnjen urbani kontekst.
Lesen nadzidek je postavljen na 5 m širok in 20 m dolg kamnit objekt, ki izvira iz dvajsetih let 20. stoletja in ki je bila predelana v stanovanjsko hišo v sedemdesetih letih. Vanj so vrezane terase in diagonalne zareze, ki spominjajo na dragulj, umeščen v urbano škrbino in obdan z betonskimi fasadami epskih razsežnosti. Za gradnjo nadzidka so arhitekti izbrali les, ne le zaradi praktičnih konstrukcijskih razlogov (majhna obtežba, hitra montaža), temveč tudi zaradi uporniških razlogov: da bi prikazali dramatičen kontrast z obstoječo mestno strukturo, ki ne daje dovolj dostojanstva stavbi, ki je tam stala že mnogo prej. Oblika nadzidka je arhetip hiše z dvokapnico, vendar tej obliki z rotacijo slemena za 6 stopinj hkrati tudi nasprotuje.
 


 

Odlomek iz predavanja na Gospodarsko-arhitekturnem forumu 01, 16. 6. 2016, v Mestu oblikovanja v Ljubljani:
Pritličje obstoječe stare hiše je iz vulkanskih kamnov; ohranili smo ga, saj hiša stoji v mestu Catania, ki leži v bližini najvišjega aktivnega evropskega ognjenika, Etne. Novo zgornje nadstropje smo zasnovali iz kostanjevega lesa. To spominja na kostanjeve gozdove, ki rastejo na pobočju Etne. Iz takšnih materialov so zgrajene tudi tradicionalne hiše, saj so vulkanske kamnine odličen izolacijski material. Vincenzo Giusti, TUTTIARCHITETTI
 


 


 


 

DATOTEKA:
Hiša SG
Arhitektura: TUTTIARCHITETTI; Daniela Finocchiaro, Vincenzo Giusti, Luigi Pellegrino, www.tuttiarchitetti.com
Fotografije: Salvatore Gozzo
Izvedba: 2014
Lokacija: Catania, Italija
Površina objekta: 259 m2 (bruto)
Površina gradbene parcele: 425 m2
Letna poraba energije: 53 kWh/(m2a)
Investicija: 400.000 € (vključno z ureditvijo okolice)