Na terasi starejšega stanovanjskega bloka v Ljubljani, na Gestrinovi ulici je leta 2008 pravkar diplomirani arhitekt Boštjan Gabrijelčič uspešno dokončal projekt “Urbani parazit”. Posebna kvaliteta novo nastalega stanovanja je zagotovo tudi neposredna vidna povezava z Ljubljanskim gradom. Stroški gradnje tega 70 m2 velikega stanovanja so znašali le okoli 35,000 evrov.

 

 

Urbani parazit

Urbani parazit, ki ga je zasnoval mladi arhitekt Boštjan Gabrijelčič, ima z običajnimi prizidki in nadzidavami nekaj skupnega. Družina, ki živi v obstoječi stavbi, je nadzidavo namenila kot stanovanje za sina. A tu se podobnost konča. Zakaj? Najprej, ne gre za enodružinsko hišo, marveč za večstanovanjski blok – občudovanja vredno je že, da je investitorju uspelo pridobiti soglasja vseh stanovalcev za postavitev dodatnega objekta na strehi. Prav tako tu ne gre za prizidek, ki bi zasedel še dodaten kos zemlje; gre za preudarno nadgradnjo obstoječega volumna stavbe in s tem zgoščevanje mestnega prostora v višino.

 

 

Objekt se s konstrukcijo in novimi napeljavami navezuje na obstoječe nosilne elemente in napeljave večstanovanjske stavbe. Njegova konstrukcija je narejena iz prefabriciranih kovinskih elementov, ki so bili na streho dostavljeni z žerjavom (uporabljen je bil kar žerjav, ki je deloval na bližnjem gradbišču). Zaradi preprostosti posega (samo nakup in montaža prefabriciranih elmentov, razvod in priključitev napeljav) je bila tudi cena postavitve strešnega stanovanja zelo ugodna.

 

 

Nastali objekt je dobrodošlo presenečenje v času, ko je zaradi nesoglasij med sosedi velikokrat težko izvesti projekt. Urbani parazit je dokaz, da je mogoče z razumom in uporabo sodobnih materialov z majhnimi stroški nadgraditi obstoječe strukture, jim dodati nove, kakovostne stanovanjske površine in s tem razviti nove tipologije bivanja.

DATOTEKA

Uvodnik: Mateja Rogelj, Življenje na strehi bloka
Besedilo: Boris Matić, Urbani parazit
Fotografije: Miran Kambič

Naročnik: zasebni
Arhitekt: Boštjan Gabrijelčič
Statika: Edo Wallner
Lokacija: Ljubljana

Izvedba: 2006–2008
Površina: 70 m2

Oprema: Elementare