Leta 2009 je bila prenovljena vila Beli dvor na Bledu, za katere prenovo je bil zadolžen Boris Podrecca. Istočasno s prenovo vile je po načrtih studia AKKA potekala tudi ureditev parka okrog nje. Lokacija vile in parka ob Blejskem jezeru je že sama po sebi zelo imenitna, zato sta tudi Boris Podrecca in studio AKKA pristopila k projektu z veliko mero prefinjenosti. Rezultat je več kot odličen.

 

 

VILA BELI DVOR NA BLEDU

Če bela barva stimulira vse tri občutljive fotoreceptorske predele v človeškem očesu, je vila Beli dvor s parkom območje, ki stimulira vse čute v človeškem telesu. Le redke hiše imajo to srečo, da se lahko vsak dan znova zbudijo tik ob jezeru z bogato panoramo, ki jo krasita edinstven otok in grad, že stoletja spojen s skalnatim hribom.

 

 

In le redke se lahko pohvalijo, da so s svojo prenovo spet našle mesto v kaotični naravi, ki jih obkroža. Vila Beli dvor je s pomočjo Borisa Podrecce, ki je bil zadolžen za prenovo razkošne meščanske vile s konca 19. stoletja, in studia AKKA, ki je prenovil park okrog objekta, znova oživila vrednost prostora, v katerega je bila postavljena.

 

 

Območje leži na pretežno strmem terenu ob jugovzhodni obali jezera, na gozdnatem predelu pod Stražo. Obstoječe strukture – poti in kamnoseški detajli – pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: stražarnico, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Zasnova ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti. Predlagana je nova programska usmeritev, skladna tako z obstoječimi prostorskimi poudarki kot s samo naravo prostora. V parkovnem gozdu za vilo naj bi se postopoma razvil park skulptur, ki bi imel svoj začetek v postavitvi kiparskega motiva ob nekdanji ledenici za objektom. Kip in ledenica sta reminiscenca na votlino, grotto, pomembno prvino renesančnih in baročnih vrtov. Pot od tu obiskovalca vodi v gozd, ki – čeprav napolnjen s kulturnimi sledmi – še vedno ohranja dostojanstveno monumentalnost primarne divjine.

 

 

Nove strukture v parku – razgledni pomol s klopjo, kovinski most čez ledenico in nova vrata – se nevsiljivo prepletajo s prenovljenimi obstoječimi elementi, kot so železne ograje kamnitih stopnišč in nova vhodna vrata kiparja Mirka Bratuše. Prostorska in doživljajska raznolikost dajeta območju vrednost, ki je tudi v bogatem ambientu okrog jezera zelo redka.

 

 

DATOTEKA

Uvodnik: Anja Deržič, Vila v oblakih
Besedilo: Nataša Mrkonjić
Fotografije: Peter Koštrun

Lokacija: Bled, Slovenija 
Naročnik: Riko, d. o. o.
Krajinska arhitektura: AKKA (Ana Kučan, Luka Javornik)
Skulptura: Mirko Bratuša
Arhitektura nadkritja čuvajnice: Maruša Zorec
Statika: M. Filič, Elealc, G. Gruden, IMK
Izvajalci: Givo, Coston, Arcadia, Pro Horto, Riko Hiše, Ključavničarstvo Kunc, Kamnoseštvo Matošič, Ulčar, IB – program
Površina: 18.000 m2
Izvedba: 2009