Glavna izhodišča, ki vodijo arhitekta Domna in Matejo Gerkšič pri njunem projektiranju in načrtovanju, so inovativnost, racionalnost in energetska učinkovitost. To sta dokazala tudi pri projektu nizkoenergijske montažne lesene skeletne “Hiše S” v bližini Radomelj, ki je nastala kot primer dobrega, tesnega in neprestano povezanega sodelovanja med naročnikom in arhitektom. Rezultat je sodobna, racionalno zasnovana hiša izdelana z naravnimi in ekološkimi materiali.

 

 

(Ne)tipična slovenska zgodba

Eden izmed prastarih slovenskih idealov je življenje v lastni hiši, po možnosti čim bližje naravi ali pa kar sredi nje. V zadnjih letih se je ta bivanjski nazor razširil. Ljudje želijo živeti v energetsko nepotratnih hišah, ki so zgrajene iz okolju prijaznih, ekoloških materialov.

 

 

Tudi naročniki arhitektov Domna in Mateje Gerkšič so imeli glede zasnove svoje hiše zgoraj opisana pričakovanja. V novonastajajočem naselju z za slovensko podeželje tipično banalno urbanistično zasnovo je arhitektoma znotraj tipično omejujočih urbanističnih predpisov uspelo oblikovati netipično družinsko hišo.

 

 

Pritličje hiše je kar se da transparentno. To spodnjim bivalnim prostorom omogoča odpiranje v okolico. V nadstropju so sobe otrok in spalnica – program, ki potrebuje več intime in dobi odgovor v bolj zaprtem volumnu, ki ga pokriva streha v obliki dvokapnice.

 

 

Dvojni značaj hiše, v pritličju prehodne in v nadstropju bolj zaprte, se kaže tudi v njeni materialnosti. Pritličje je kombinacija vidnih stebrov in belih, z mavčnokartonskimi ploščami obloženih sten, nadstropje pa ovija plašč iz črnih vlaknocementnih plošč, ki se brezšivno nadaljuje iz fasade v streho. Hiša s kompozicijo abstrahiranega volumna arhetipske oblike, ki naseda na več kubusov, vzpostavlja več različnih zunanjih ambientov. Dostop do nje je čez dvorišče, ki se nadaljuje pod nadstrešnico za avtomobile, od koder se tudi vstopa v hišo. Prostor pod nadstrešnico neovirano steče v intimnejši, s pritličjem v obliki črke L zamejen del vrta. Ta pa se razširi in izteče v popolnoma odprt travnik.

 

 

Abstrakten, skoraj minimalistično reduciran izraz hiše ni le sodobna interpretacija zahtev, ki jih postavlja upravna enota, temveč tudi odraz sodobne arhitekturne zasnove. Odprt tloris oziroma organsko povezane prostore te nizkoenergetske hiše, ki se na več delih odpirajo navzven, dopuščajo lesena skeletna konstrukcija z montažnimi polnili in križno lepljene lesene medetažne plošče.

Arhitekta sta na uvodoma opisane želje svojih naročnikov in zahteve zazidalnega načrta odgovorila s projektom, ki pomeni presežek v okviru slovenske realnosti.

DATOTEKA
Uvodnik: Mateja Rogelj, Sodobna navkljub omejujočim predpisom
Besedilo: Jure Grohar, (Ne)tipična slovenska zgodba
Fotografije: Tomo Marinšek

Naročnik: zasebni
Arhitekta: Domen Gerkšič, Mateja Gerkšič
Arhitekturni biro: Arhitekturni studio DMG

Lokacija: Radomlje
Načrtovanje: 2007–2008
Izvedba: 2008–2009

Tehnologija gradnje: eko montažna lesena skeletna (DOH) hiša, 2,7-litrska
Bivalna površina:
pritličje: 111 m2
mansarda: 112 m2
Velikost gradbene parcele: 1.600 m2
Pozidana površina parcele: 130 m2