Naselje na robu Ljubljanskega barja je nastalo kot produkt raziskav in konceptualne ideje diplomske naloge avtorja Mihe Završnika, pod mentorstvom prof. Janeza Koželja. Po več kot desetih letih od izvedbe je projekt še vedno aktualna referenca, na kakšen način se lotiti zasnove unikatnih, samostojnih, enodružinskih hiš, ki hkrati izražajo pripadnost celotnemu naselju. Ena izmed izjemno kakovostnih rešitev je zagotovo možnost nadzorovane in v naprej premišljene rasti hiše, s čimer se v prihodnosti izognemo zagate s “prizidkarstvom”.

 

 

Se dobimo danes pri modri hiši?

Naselje enodružinskih hiš ob obeh straneh dovozne ceste v naselju Smrjene na robu Ljubljanskega barja predstavlja nov način razmišljanja o organizaciji soseske v ruralnem okolju. Racionalno zasnovano zaseda vsaj polovico manj prostora kot običajna tovrstna stanovanjska naselja.

Vzore zanj bi lahko našli v starih vaških jedrih, kjer so hiše razvrščene na zelo majhnem prostoru; včasih so z daljšo stranico postavljene vzdolž ceste, včasih pravokotno, med seboj so si podobne, a je vsaka drugačna, zato ustvarjajo vtis enotne urejenosti in pestrosti.

 

 

Nove smrjenske hiše so v smislu organizacije, velikosti, gospodarnosti in uporabe materialov grajene modro. Vse so zasnovane brez kleti, saj je taka gradnja gospodarnejša. Za avtomobile so predvideni pokriti nadstreški pred hišo, za shranjevanje pa prostori na podstrešju in delno v pritličju ter lesene lope ob hišah. Velikosti so različne, tako da si vsak lahko po svojih potrebah poišče hišo, ki mu ustreza. Ljudje si velikokrat zgradijo prevelike hiše, kar lahko pomeni problem že pri opremljanju in kasneje pri vzdrževanju. Razkošje prostora ne pomeni nujno tudi razkošja bivanja.

 

 

Hiše so preprostih oblik in sodobnega videza ter so v celoti lesene, tako konstrukcija, sestavljena iz masivnega lepljenega lesa, kot tudi obloga iz macesnovih desk. Del fasade je obložen z barvnimi vlaknocementnimi ploščami, kar daje naselju rahel skandinavski pridih. Vsak tip hiše je dobil svojo intenzivno, a nekričečo barvo, s katero jih je diskretno mogoče ločiti med seboj. Barvitost fasad naselju dodaja videz raznolike in hkrati prepoznavne celote.

 

 

Prostorske zasnove izhajajo iz pravokotnika, deljenega na šest polj, ki so mu na različne načine odvzeta posamezna polja, tako da tvorijo tlorise v obliki črk L, T ali Z. Največje hiše imajo polna vsa polja, najmanjše pa le štiri, in sicer v obliki kvadrata. V pritličju so dnevni prostori, ki se z velikimi odprtinami odpirajo na vrt, v nadstropju spalni. Že pri načrtovanju hiš so bile predvidene možnosti dozidav. Potrebe družine se namreč skozi čas spreminjajo in tudi prizidki so realnost, ki jo je bolje predvideti vnaprej.

 

 

Naselje s svojo urbanistično in oblikovno zasnovo temelji na načelih trajnostne arhitekture, ki prostor obravnava z razumom, gospodarnostjo, pogledom v prihodnost in ni sama sebi namen. Uporablja naravne materiale in se nanaša na bogato dediščino tradicionalnega izročila. Hiše bodo tudi izdatno izolirane in tako energetsko varčne.

Trenutno je prva hiša že vseljena, nekatere so v fazi končevanja, druge še čakajo na fasado, nekaj jih še ni zgrajenih. Videz naselja pa se je že izoblikoval, in verjamem, da bo prav kmalu postalo živahna soseska zadovoljnih in ozaveščenih ljudi.

 

 

DATOTEKA
Uvodnik: Mateja Rogelj, Različne, a vendar enotne
Besedilo: Špela Kuhar, Se dobimo danes pri modri hiši?
Fotografije: Miran Kambič, Janez Koželj

Naročnik in investitor: Imperium, d. o. o., Smrjene, Škofljica
Arhitekta: Janez Koželj, Miha Završnik
Sodelavec: Primož Borin
Projektivno podjetje: Arhé, d. o. o., Ljubljana, Šabec Kalan Šabec arhitekti, Ljubljana

Statika: Tomaž Grohar
Elektro napeljave: Bojan Germovšek
Strojne napeljave: Stanislav Dolhar

Izvedba: 2006–2007
Površine hiš: od 82 m2 do 165 m2
Velikosti gradbenih parcel: od 320 m2 do 544 m2

Glavni izvajalec gradbenoobrtnih del: Riko, Ribnica
Izvajalci posameznih del: ESAL