Grajska pristava v Ormožu je zgradba v središču mesta, ki jo povezuje več gospodarskih poslopij, nastalih v različnih časovnih obdobjih od 18. stoletja naprej. Po prenovi leta 2011, takrat že dokaj opustošene ruševine nekdanjega grajskega kompleksa, sta novo domovanje v njem našla enota pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in ormoška glasbena šola. Najlepše prostore v pristavi še danes krasijo ohranjena kamnita toskanska stebra in šest pilastrov v muzejskem delu ter banjasto obokana dvorana v pritličju glasbene šole. Pristava in z njo mesto je s prenovo pridobilo funkcionalne, prireditvene prostore in razstavišče pomembnih krajevnih zgodovinskih zbirk.

 

PRISTAVA ORMOŽ

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, ki ga delno financirata Evropska unija in Evropski sklad za regionalni razvoj, je na novo zacvetela še ena ostarela gospodična. Pristava kot sestavni del ormoškega gradu spada med kulturnozgodovinske spomenike območja. Najpomembnejši vidik prenove dotrajane stavbne dediščine je nova programska umestitev. Tako se je občina zavzela za ureditev etnografsko-arheološkega muzeja in glasbene šole, ki sta z vidika prenove notranjosti za obstoječo stavbno lupino najprimernejša. S preprosto namestitvijo nove skupne nadstrešnice nad vhodoma dveh objektov pristave se ta poveže v celoto. Na tem mestu prenovljena zgradba tudi nevsiljivo, a za obiskovalce zelo čitljivo odpira svoja nova vrata.

 

DATOTEKA
Uvodnik: Zala Bokal, Predramitev ormoške kraljične
Besedilo: Tina Rupar Kobe, Pristava Ormož
Fotografije: Miran Kambič

Arhitektura: ARREA d.o.o.,
Maruša Zorec, Maša Živec, Žiga Ravnikar, sodelavec – Tadej Bolta

Lokacija: Ormož
Leto izvedbe: 2011