Jonathan Woodroffe; S333 Architecture + Urbanism

Jonathan Woodroffe S333 Architecture + Urbanism, Velika Britanija Arhitekturno in urbanistično podjetje z mednarodnim ugledom za zagotavljanje inovativnih večnamenskih stavb in urbanih okoljih. Poudarjajo javno, vendar kvalitetno in dostopno arhitekturo. Na sliki: Paspoel Anders, Belgija Udeleži se festivala Big arhitektura →

Go to Top