Arkkitehtitoimisto Teemu Pirinen
Teemu Pirinen, Finska

Na sliki: Hiša Y, Iisalmi, Finska
Avtorji: Arkkitehtitoimisto Teemu Pirinen, www.teemupirinen.com
Foto: Marc Goodwin, Archmospheres