Ste se ob načrtovanju vaše hiše morda vprašali: “Zakaj jo bomo potrebovali in kako jo bomo uporabljali?”
Arhitekta Marjan Poboljšaj in Anton Žižek iz biroja Superform sta leta 2003 skupaj z naročnikom poiskala odgovore na ti dve vprašanji in pričela proces načrtovanja enodružinske hiše v vasi Križevci pri Ljutomeru. Končni rezultat je bil za naročnika nepričakovan, vendar je kmalu spoznal, da je rešitev plod dobrega premisleka, kar mu lahko nudi (prej nesluteno) visoko kvaliteto bivanja.

 

 

Scenografija za Pot med oblaki

V vasi Križevci stoji enodružinska hiša, ki v svoji pojavnosti presega vse hiše v vasi in ji ni enake tudi v daljni okolici. Zasnovala sta jo arhitekta studia Superform, ki svoje hiše gradita na zgodbah, v katerih ima njihov naročnik – uporabnik ključno vlogo.

Enodružinska stanovanjska hiša izstopa iz vaške panorame zaradi posameznih poudarjenih in pretirano povečanih arhitekturnih elementov ter za vaško okolje nenavadne členitve fasadnega ovoja. Brez komentarja dopušča vrsto različnih interpretacij. Njena prava zgodba pa lahko zaživi v svoji dramatičnosti šele v dialogu z uporabnikom in arhitektom. Zahteve naročnikov za novo stanovanjsko hišo so bile v svoji prvotni zamisli skromne: veliko svetlobe, zimski vrt, most v hiši, malo hodnikov in dobra logistika bivanja. Kasneje sta dodala še željo po monumentalnem vhodu, karkoli to že pomeni. A rezultata, ki jima ga je v obliki projekta ponudil studio Superform, nista pričakovala niti v sanjah.

 

 

Zakaj?
Ker se proces ustvarjanja arhitektov ne začne z vprašanjem: »Kakšna naj bo ta hiša?«, ampak: »Zakaj bodo naročniki to hišo potrebovali in kako jo bodo uporabljali?« Ustvarjalni proces temelji na zaznavanju prostora, na komunikaciji med uporabnikom in prostorom. Zaznavanje prostora pa, po mnenju superformovcev, poteka na treh različnih ravneh. Mentalna raven je tista, ki je povezana z asociacijo, s spominom, s podobami … Čutna raven pomeni občutke, kot so hladno, toplo, prijetno, neprijetno, odprto, zaprto, temno, svetlo … Fizična raven pa zajema udobnost, uravnoteženost, ergonomijo …
Arhitekta sta skromna izhodišča naročnika povezala v dramatično zgodbo – zgodbo o fizičnem prostoru – in rezultat njunega dela ni zgolj seštevek uporabnosti in oblike, ampak veliko več.

 

 

»Moram priznati, da je bil najin prvi odziv na idejni projekt zasuk za 180° od predstav, ki sva jih imela o hiši kot bivalnem prostoru do tedaj. Za bivanje v hiši, kot jo je za naju zasnoval Superform, moraš odpreti svoja obzorja od npr. povprečnih 60° na zelo odprtih 180°, za kar seveda potrebuješ nekaj časa. Po nekaj mesecih se nama je ideja ‘prilepila na kožo’, in ob prvih znakih realizacije hiše je bilo jasno, da sva se odločila edino pravilno,« je rezultat sodelovanja z arhitekti in sprejemanje novih idej komentiral naročnik.

Hiša je orientirana v smeri sever–jug, vendar s poudarkom na zalomljeni južni steni, ki tako laže lovi sončno svetlobo in toploto pozimi, pred vročino pa jo poleti ščiti večji napušč. Najbolj poudarjen arhitekturni element je streha, ki se v mentalnem spominu navezuje na tipsko slamnato streho prekmurskih hiš. Hkrati ima analogno tektoniko z gričevnato pokrajino Prlekije. S streho je prekrita celotna hiša, od tal na eni strani do tal na drugi strani. Visoka odprtina ob strani, kjer je vhod, daje rahel občutek monumentalnosti. Naročnikovo željo po svetlobi in zimskem vrtu sta arhitekta »prevedla« v zastekljeno južno fasado, mozaično mrežo, v pritličju popolnoma stekleno, ker je tam povezava z zunanjim okoljem največja, in kombinirano s fiksnimi zavesami v nadstropju, ki zastirajo pogled v spalne prostore.
Dinamika in svežina hiše sta ujeti v hodnikih, transformiranih v mostovje, ki s svojimi odprtinami oblikuje vertikalne atrije – povezave med pritličjem in nadstropjem.

 

 

Notranjost hiše je svetla in odprta. Steklena južna stena in odprtost dnevnih prostorov odpirata prostorske kakovosti. Pri izbiri materialov dajeta arhitekta večji poudarek učinku in barvi, ki ju želita doseči, in manj materialu samemu. Tako je interier slikovit in barvit, z zanimivimi poudarki unikatno zasnovane notranje opreme. Ki pa, po njunem mnenju, ne vpliva na končno občutje prostora.

 

 

Hiša z imenom »Pot med oblaki« ni vsem všečna in samoumevna, presega stereotipsko podobo o klasični enodružinski hiši, zagotovo pa je edinstvena v občutjih in udobju, ki jih daje svojim uporabnikom.
»Če na začetku projekta nisem razumel bivanja v taki hiši, lahko priznam, da danes ne razumem več bivanja v klasični hiši. Svoboda bivanja, ki nama jo danes daje ‘Pot med oblaki’, odtehta še tako težke trenutke gradnje. Teh ob tako zahtevni arhitekturi, odkrito povedano, ni bilo malo.«

Če želiš več, si moraš upati.

DATOTEKA

Uvodnik: Mateja Rogelj, Kdor jo razume, jo obožuje
Besedilo: Lenka Kavčič, Scenografija za Pot med oblaki

Naročnik in investitor: Tomaž Činč, Melita Činč Belec
Arhitekti: Superform: Anton Žižek, Marjan Poboljšaj
Projektivno podjetje: Statikon, d. o. o.

Projekt: 2003–2006
Izvedba: 2005–2007

Površina: 169 m2
Velikost gradbene parcele: 744 m2
Pozidana površina: 175 m2

Statika: Statikon, d. o. o.
Elektro napeljave: ELDA – Tomaž Benko, s. p.
Strojne napeljave: VELING – Jože Velnar, s. p.

Oprema, osvetlitev, zunanja ureditev: Superform: Anton Žižek, Marjan Poboljšaj

Glavni izvajalec gradbenoobrtnih del: Gradbeništvo Zakojč, s. p., PGP Ljutomer, d. o. o.
Glavni izvajalec ali dobavitelj notranje opreme: Pohištvo Horvat Črenšovci, Il ambienti Murska Sobota