Jutro

By |24. 06. 2018|

Dolga noč, razbolele noge in stopala, polne misli, predvsem pa prazen razum. Prebuja se že dan, delavci odhajajo na delo, starši hitijo z otroki v vrt

Iluzija

By |23. 06. 2018|

Soba prestižnega hotela, igranje z lučmi, sencami ter zaznavanje vseh čutil. Vse to vodi do popačenja, čutnega zaznavanja. Vsako čutilo lahko zapeljej