Pogovor s kustosinjo Heleno Huber-Doudovo

Češkoslovaško arhitekturo, ki je nastajala med šestdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja, tako javnost kot stroka doživljata z negativnim predznakom, predvsem zaradi negativnih izkušenj s komunističnim režimom države pred žametno revolucijo. Med najprogresivnejše primere arhitekturnih del tega obdobja sodijo veleblagovnica Kotva, nekdanja centralna telekomunikacijska zgradba v Žižkovu, nekdanja zvezna skup-ščina, hotel Intercontinental, Barrandovski most ter nedavno porušeni kompleks Transgas.Kustosinja razstave Brez rušenja! Oblike brutalizma v Pragi (No demolition! Forms of Brutalism in Prague) Helena Huber-Doudová bo predstavila, zakaj ima skoraj dvesto petdeset originalnih arhitekturnih načrtov, fotografij in modelov iz arhitekturne zbirke Narodne galerije v Pragi tako pomembno vlogo v zgodovini arhitekture.