Razstava Znamke in znamenja

17. oktober-7. november 2017

ČAS IN KRAJ RAZSTAVE
17. oktober – 17. november 2017, v okviru Meseca oblikovanja v Mestu oblikovanja Slovenija, nekdanja tiskarna Mladinska knjiga, Dunajska cesta 123, Ljubljana, Slovenija

Prijavnica za razstavljavce


PODATKI O PRIJAVITELJU:

PODATKI O AVTORJU:

PODATKI O IZDELOVALCU:

IZDELEK:

DODATNO:
DOSTAVA IN VRAČILO IZDELKOV:

EUR
EUR 0
* Obvezno polje / Required field

Razpisna dokumentacija

ROK ZA PRIJAVO
do vključno 7. september 2017

PRIJAVNINA
za avtorje-fizične osebe: 60 EUR + DDV
– za avtorske skupine in manjša podjetja: 250 EUR + DDV
– Za večja podjetja: 480 EUR + DDV

KDO LAHKO SODELUJE
Inovativne, izvirne in dobro oblikovane izdelke lahko prijavijo avtorji, avtorske skupine in podjetja z vsega sveta, ki delujejo na področjih transporta, doma, tehnike, igre, športa in učenja ter mode. Vsak prijavitelj lahko prijavi več izdelkov/projektov, vendar pa mora za vsak izdelek izpolniti svojo prijavnico in za vsako prijavnico plačati svojo prijavnino. Z eno prijavnico lahko prijavi tudi kolekcijo z največ 5-imi izdelki. Pri modnem oblikovanju se za 1 prijavo šteje 1 »celostna podoba«/ »1 look«) na lutki z največ 5-imi izdelki.

POSTOPEK PRIJAVE
Prijavo pošljete preko elektronske prijavnice.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
– izpolnjena elektronska prijavnica;
– ime izdelka/projekta (v slovenščini in angleščini);
– ime in kontaktni podatki avtorja in/ali studia;
– ime in kontaktni podatki izdelovalca;
– opis izdelka (v slovenščini in angleščini, posamezen opis do največ 350 znakov (ne besed!) brez presledkov v Wordu, daljši teksti bodo rezani);
– tri digitalne fotografije formata .jpg ali .tif, dimenzije stranic 15 x 15 cm pri 300 dpi oziroma 1600 x 1600 pikslov, brez logotipov;

KRITERIJI ZA IZBOR IZDELKOV
Izdelki morajo biti skladni s kriteriji dobrega oblikovanja (ergonomija, funkcionalnost, uporabnost, emotivna vrednost in estetski vidik, tržni potencial, etika, specifičnost in originalnost). Prijavljeni izdelki morajo biti realizirani in izdelani v zadnjih dveh letih. Prototipi so dovoljeni pod pogojem, da imajo rešene vse tehnične podrobnosti. Plakati in brošure izdelkov bodo iz izbora izključeni. Izbor za produktno oblikovanje bosta opravila kuratorja Aarne Niemela in Zmago Novak. Njun izbor je dokončen. Po prejemu prijave in plačila bo v roku do 7 dni prijavitelj obveščen o uvrstitvi na razstavo ter objavljen na spletni strani www.mesecoblikovanja.com.
Neizbranim prijaviteljem prijavnine ne vračamo.

IZBRANIM PRIJAVITELJEM MESEC OBLIKOVANJA ZAGOTAVLJA
– umestitev in razvrstitev na razstavo ter oznako razstavnega izdelka;
– objavo na spletni strani Meseca oblikovanja in v katalogu;
– brezplačen katalog Mesec oblikovanja 2017;
– možnost sodelovanja na dogodku Kontaktne mize;
– splošno osvetlitev razstave;
– shranjevanje embalaže izdelkov, ki so prispeli po pošti.

PRIJAVNINA
Za avtorje-fizične osebe (s statusom samostojnega kulturnega delavca ali freelancerje je prijavnina 60 EUR + DDV, za avtorske skupine in manjša podjetja (podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR) znaša prijavnina 250 EUR + DDVZa večja podjetja (nad 10 zaposlenih) znaša prijavnina 480 EUR + DDV. ZA ČLANE DESIGN CENTRA SLOVENIJE JE PRIJAVNINA NIŽJA: za avtorje-fizične osebe znaša 42 eur + DDV, za avtorske skupine in manjša podjetja 175 EUR + DDV, za večja podjetja 336 eur + DDV.
Neizbranim prijaviteljem prijavnine ne vračamo, prav tako se prijavnina ne vrača v primeru, da izdelka ne dostavite na razstavo ali odpoveste razstavljanje po odpovednem roku!

DODATNE STORITVE
Prijavitelj lahko proti plačilu naroči tudi:
– obešanje izdelka (npr. stropno svetilo): 15 eur + ddv
– električni priključek: 30 eur + ddv
– izposoja lutke: 20 eur + ddv

ODPOVEDNI ROK
Odpovedni rok sodelovanja je 20. 9. 2017. Stroški odpovednega roka so vključeni v prijavnino.

PREVZEM PRODUKTOV
Osebna dostava: za slovenske razstavljavce: 4.10. med 10:00 in 15:00 in 6.10. med 10.00 in 17.00, za tuje razstavljavce, ki pridejo na dogodke 16.10. med 10:00 in 16:00 v prostorih Mesta oblikovanja Slovenija, nekdanja Tiskarna Mladinska knjiga na Dunajski cesti 123 v Ljubljani. Dostava po pošti: produkte je potrebno dostaviti najkasneje do 6. 10. 2015 na naslov: Zavod Big, Mesto oblikovanja Slovenija, Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana.

Prevzem produktov po zaključenem dogodku bo potekal 21. 11. in 22.11. med 9:00 in 17:00  in 23. 11., in  24.11. med 9:00 in 16:00 v prostorih Mesta oblikovanja  Slovenija, nekdanja Tiskarna Mladinska knjige na Dunajski cesti 123 v Ljubljani. POZOR: Produkte, ki jih razstavljavci ne bodo prevzeli do vključno 28.11. bo organizator zavrgel.

VRAČILO IZDELKOV PO POŠTI
V kolikor izdelkov ne morete osebno prevzeti, jih lahko pošljemo tudi po pošti. V nadaljevanju navajamo dodatne stroške:
– strošek pakiranja: 20 EUR + DDV;
– strošek poštnine: različen glede na težo paketa (izračuna se avtomatsko v prijavnem obrazcu);
– paketov, katerih masa presega 30 kg in katerih seštevek dolžine in obsega (merjenega na najširšem mestu prečno) presega 3.000 mm, po pošti ne vračamo.

POGOJI SODELOVANJA
Prijavitelj/avtor mora sam zagotoviti finančna sredstva za realizacijo svojega dela in prevoz na lokacijo razstavnega prostora Razstave Znamke in znamenja (Mesto oblikovanja Slovenija). Z izdelki na razstavi bo organizator ravnal skrbno in odgovorno, sam prostor je fizično varovan. Ker organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ali kraje izdelkov, razstavljavcem svetujemo, da jih zavarujejo. Po zaprtju razstave mora razstavljavec v danem roku sam poskrbeti za odvoz razstavnih predmetov. Produkte lahko vrne po pošti tudi organizator izključno na stroške razstavljavca. Produkte, ki jih razstavljavci ne bodo prevzeli do vključno 28.11. bo organizator zavrgel.

Pogosta vprašanja

Med kolekcijo se uvrščajo izdelki istega tipa, ki se med seboj smiselno povezujejo v celoto. Ob prijavi kolekcije se prijavnina plača enkrat. Kolekcija obsega lahko največ 5 izdelkov. Pri modnem oblikovanju se za 1 prijavo šteje 1 »celostna podoba«/ 1 »look«) na lutki z največ 5-imi izdelki.

Produkte v razstavo umestijo scenografi in vodje razstave.

Poleg produktov ni dovoljeno dodajati promocijskega materiala, saj mora biti izgled razstave poenoten, zato vsakemu produktu pripada oznaka, ki jo priskrbi organizator.

Kontaktne mize so poslovni dogodek, ki bo potekal 18. 10. med 9.00 in 12.00. Namenjene so neposrednemu vzpostavljanju kontaktov med razstavljavci razstave Znamke in znamenja in ostalimi oblikovalci, izdelovalci, podjetji, trgovci na individualnih sestankih.

Z izdelki na razstavi bo organizator ravnal skrbno in odgovorno, sam prostor je fizično varovan. Ker organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ali kraje izdelkov, razstavljavcem svetujemo, da jih zavarujejo.

Design Center Slovenije v Mestu oblikovanja Slovenija je namenjen povezovanju kreativnega potenciala Slovenije z namenom večje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti družbe kot celote. Članstvo je zasnovano kot podpora ustvarjalcem iz vseh področij kreativnih industrij in oblikovalsko ozaveščenim podjetjem. Članstvo je kurirano, včlanijo se lahko:
1. Avtorji in avtorske skupine iz vseh področij kreativnih industrij (kreativni krog)
2. Oblikovalsko ozaveščena podjetja, ki razvijajo in prodajajo dobro oblikovane izdelke (poslovni krog)

Več o Design centru Slovenije tukaj