Projekt Zelena arena obsega ureditev površine, na kateri vsak teden deluje tržnica. Leži vzdolž najpomembnejše prometnice mesta Cavallino, ki kraj povezuje s pristaniščem Punta Sabbioni, pomembno povezavo z Benetkami.
 


 

Projekt združuje različne funkcije – zelen javni prostor, odprto areno za kulturne dogodke ter servisni prostor za avtobuse in parkirišče.
Prenova je degradirani prostor z drobnimi posegi spremenila v zelen trg. Oblika arene je rezultat obstoječega reliefa v prostoru, preoblikovanega v mehke terase, ki se stekajo proti parku v sredini.

 


 
Ker gre za prostor brez zgodovinskega ozadja, ki je nastal sam od sebe kot posledica cestnega transporta, temu sledijo tudi oblike ter nabor barv in materialov: rumena signalna barva, kovina in reciklirani tehnični elementi. Element vode so v areno vnesli z vodnjakom iz na novo uporabljenih hidravličnih elementov.
Kaotičen utilitarni prostor je s preprostimi posegi pridobil novo vrednost.
 


 
V čem je posebnost projekta Zelena arena?
Uporabljeni materiali so bili poceni zaradi reciklaže obstoječih gradiv iz okolice. Na primer, izkopano zemljo smo uporabili za temelje terasastih stopnic. V parku smo ohranili več obstoječih rastlin, ploščad je kar betonska … V duhu ohranjanja tradicionalnih materialov italijanskega vrta smo uporabili tudi calcesto, drenažni material, patentiran s strani našega biroja.
Stradivarie Architetti Associati

 

 

 

 
DATOTEKA
Besedilo: Eva Štrukelj
Avtorji: Stradivarie Architetti Associati
Fotografije: Gianna Omenetto

Izvedba: 2015
Lokacija: Cavallino-Treporti, Italija
Površina: 40.000 m2
Investicija: 163.900 EUR
Naročnik: mesto Cavallino-Treporti