Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je poklicna zbornica pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev. ZAPS opravlja z zakonom in s statutom določene naloge za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.

www.zaps.si