Uroš Lobnik;
Slovenija

Uroš Lobnik (Maribor, 1965) deluje kot arhitekt, urbanist, arhitekturni teoretik in predavatelj. Zaposlen je na FGPA Univerze v Mariboru, kjer vodi Oddelek za arhitekturo in Katedro za načrtovanje prostora. V rek- torski ekipi je opravljal funkcijo univerzitetnega arhitekta (2011–2015). Napisal je več kot 300 besedil s področja urbanizma in arhitekture. Bil je urednik Arhitekturne besede – tedenske priloge v časopisu Ve- čer (2000–2012), je član uredniških odborov revij Arhitektov bilten in Piranesi. Vodil je več kot 30 mednarodnih in nacionalnih urbanistič- no-arhitekturnih delavnic. Deloval je kot samozaposleni ustvarjalec na področju arhitekture; ko je bil zaposlen na ZUM, d. o. o., je vodil izdelavo urbanistične zasnove mesta Maribor (1995–2000). Sousta- novil je podjetje AU arhitekti, d. o. o. (2000). Vidnejše realizacije: gi- mnazija Lendava, poslovni objekt Rogač, večnamenski regijski center Rinka v Solčavi (sodelavec: J. Rožič), označevalci Evropske prestolnice kulture – EPK 2012, prenova stavbe FGPA UM na Krekovi 2 v Mariboru (sodelavci: Zadravec arhitekti, d. o. o.), interier in razstava EXPANO v Murski Soboti. Je avtor nagrajenih urbanističnih in arhitekturnih nate- čajnih projektov ter prejemnik več domačih in tujih nagrad (priznanje Evropske urbanistične zveze 2001, zlati svinčnik 2013, Constructive Alps Award 2013 – 3. nagrada, Plečnikova medalja 1997, 2013, 2017).