8. november, 2017, ob 16.00, Mesto oblikovanja Ljubljana, Dunajska cesta 123

V mestih Ljubljana in Gradec živijo, delujejo in ustvarjajo številni kreativni migrantski podjetniki. Mesti jim nudita določene programe spodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

O svojih izkušnjah o spodbudah in preprekah se bodo pogovarjali migrantski podjetniki iz Ljubljane in Gradca, ki bodo tako organizatorjem delavnice kot Meseca oblikovanja Ljubljana in Gradec in ostalim udeležencem predstavili dobre prakse in potencialne rešitve za izzive, s katerimi se dnevno srečujejo pri svojem delu in življenju v obeh mestih.

Dogodek bo potekal v sklopu projekta Urban Diversity, ki obravnava teme migrantskega podjetništva, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja. Namen projekta je pridobiti znanje za vzpostavitev konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij ter aktivna participacija in opolnomočenje migrantk in migrantov.

Organizator: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Več o dogodku na spletni strani: www.urbandiversity.eu.
Projekt sofinancira Evropska Unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

BREZPLAČNA PRIJAVA

[ezfc name=’Prijava-migranti-brezplacno’ /]