Vrstne hiše kot eksperiment

Tags: , |

Vrstne hiše so v slovenskem prostoru precej zapostavljena stanovanjska tipologija. S svojim načinom gradnje (ki se odraža tudi na kasnejši kakovosti b