DATOTEKA
Avtorji: Dekleva Gregorič arhitekti, Katušič Kocbek arhitekti, SADAR + VUGA, Scapelab, Studio Krištof
Fotografije: Miran Kambič

Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Izvedba: 2015
Naročnik: Mestna občina Ljubljana