Renato Bocchi (Trento, 1949) je bil redni profesor za arhitekturo in urbanizem na univerzi IUAV v Benetkah, kjer je od leta 2005 do 2008 tudi vodil oddelek za arhitekturno oblikovanje. Po upo- kojitvi še vedno predava teorijo arhitekture na IUAV v Benetkah in na doktorskem študiju na univerzi La Sapienza v Rimu.

V letih 2005 in 2010 je predaval na mnogih evropskih univerzah in na Nacionalni univerzi La Plata v Argentini. V začetku leta 2020 je imel odmevno predavanje na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Glavno področje njegovega raziskovanja je odnos med umetnostjo, arhitekturo, mestom in pokrajino. Je urednik zbirke Spazio Paesaggio Architettura (Gangemi Pbs, Rim). Pred kratkim je koordiniral širok raziskovalni program z naslovom Re-cycle Italy in uredil zbirko Re-cycle Italy (Aracne Pbs, Rim).

Med njegovimi zadnjimi knjigami sta Progettare lo spazio e il movimento (Gangemi, Rim, 2009) in La materia del vuoto (Uni- versalia, Pordenone, 2015).

https://iuav.academia.edu/RBocchi