Pregledna letna razstava članov ZAPS (*ZAPS: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

Lokacija: MAO – Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Naslov: Rusjanov trg 7, Ljubljana
www.mao.si
Trajanje razstave: 11.–19. 10. 2019
Odprto: vsak dan med 10. in 18. uro, razen ob ponedeljkih