Razstava arhitekture in gradbeništva z mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Študenti arhitekture in gradbeništva z mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo so v okviru delavnice Punkt Podlehnik pripravili urbanistične in arhitekturne načrte za stanovanjsko naselje z medgeneracijskim centrom in hotelom v centru občine ter za počitniško naselje ob ribniku v Dežnem pri Podlehniku.

Izgradnja avtocestne povezave Draženci – MMP Gruškovje, ki bo nadaljevala pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje bi se naj zaključila v letu 2018. Izgradili se bodo tudi trije avtocestni priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl. Predviden povečan mednarodni promet skozi območje in hkrati hitrejša povezava z ostalimi slovenskimi in sosednjimi mesti bodo prinesli občinam potencial za nadaljnji razvoj.
V sodelovanju z občino Podlehnik je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) pristopila k projektu za aktivnejši trajnostni razvoj občine Podlehnik, kjer smo z raziskovalnim delom poiskali smernice in variantne rešitve za razvoj dveh območij v Podlehniku.
Prvo območje zajema atraktivna lokacija v centru občine Podlehnik, kjer so po projektni nalogi predvideni večstanovanjski objekti, manjši hotelski objekt in drug javni program. Drugo območje je lokacija ob ribniku Dežno, kjer je želja predvsem po razvoju turizma in v te namene izgradnji začasnih počitniških apartmajskih enot.