DATOTEKA
Avtorja: doc. Janko J. Zadravec, Izr. Prof. Uroš Lobnik
Fotografije: Virginia Vrecl
Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Izvedba: 2016
Lokacija: Maribor, Slovenija
Površina: 2661 m2
Pozidana površina: 540 m2