Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Laboratorij za obdelavo površin

Ukvarjamo se s karakterizacijo površin lesa in lesnih materialov, s preizkušanjem tekočih in utrjenih premazov, z raziskavami biopremazov in z zaščito lesa na prostem, analiziramo napake površinske obdelave ter s podjetji sodelujemo pri izbiri najprimernejših premazov. Razvijamo nove naprave in postopke za obdelavo lesa in lesnih materialov s plazmo.

Naslov: Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana
www.bf.uni-lj.si

Dnevi in ure odprtih vrat:
– Četrtek, 10. 10. 2019, 13:00–15:00
– Četrtek, 17. 10. 2019, 13:00–15:00