Vanja Lojen

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Vanja Lojen je diplomirana industrijska oblikovalka, ki trenutno končuje podiplomski študij na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
Že med študijem je izkazala poglobljen profesionalni odnos pri vseh načrtovalskih projektih. Omeniti je treba zasnovo embalaže Florami, s katero je (s soavtorjema Gregorjem Humarjem in Adelino Pervanje) prišla med finaliste za mednarodno oblikovalsko nagrado Recreate Travel Packaging.

Temeljni razlog za nominacijo je njeno delo za magistrsko nalogo na področju načrtovanja novega turističnega produkta na območju Zgornje Savinjske doline. Po obsežni raziskavi možnosti in priložnosti se je avtorica usmerila v predstavitev kulturne dediščine flosarstva in jo na sodoben način interpretirala v zasnovi inovativnega muzeja in poti. Projekt združuje storitev, zasnovo identitete, interierja in flosarske poti ter tekstovne in vizualne predstavitve. Rešitev je oblikovalsko zrela, konsistentna, prepoznavna in privlačna. V primeru realizacije bi pomenila presežek v kulturni in turistični ponudbi.

Predlagatelj: izr. prof. Jure Miklavc, univ. dipl. ind. oblikovalec, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje, ALUO, Univerza v Ljubljani