Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Karin Čerin, Petra Slokan (Fakulteta za dizajn, smer Notranja oprema), Nina Auberšek, Viktorija Hafner (Fakulteta za dizajn, smer Vizualne komunikacije), Maja Cvelbar, Lucija Draginić (Fakulteta za arhitekturo, smer Arhitektura), Matija Kunstelj, Anže Lopatič (Biotehniška fakulteta, smer Lesarstvo)
Predlagateljica: izr. prof. dr. Damjana Celcar, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem
Mentorja: izr. prof. dr. Damjana Celcar, Gorazd Trušnovec, u. d. i. a.

V interdisciplinarnem projektu ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) z naslovom Urbano čebelarstvo in izzivi v oblikovanju (UrbanBee) so sodelovali študenti Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem (smeri Notranja oprema in Vizualne komunikacije), študentki Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani (smer Arhitektura), študenta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smer Lesarstvo) ter zavod Medtem, zavod za kulturo in naturo. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Damjane Celcar s Fakultete za dizajn in Gorazda Trušnovca iz zavoda Medtem so študenti zasnovali inovativna urbana čebelja domovanja in panje, embalažo za urbani med kot darilo iz Ljubljane in Slovenije, nove turistične produkte za otroke, kot so manjši izdelki in spominki, ter zemljevid čebelje učne poti za otroke (Čebelica v mestu Ljubljana) v sklopu obstoječe Čebelje poti v Ljubljani; vsi ti izdelki bodo pripomogli k prepoznavnosti urbanega čebelarjenja in čebelarstva v Sloveniji ter k ozaveščanju javnosti o pomenu čebel za naše preživetje.