Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2; SI-6000 Koper
https://www.upr.si/sl/