Turistično informacijski center Postojna

Kategorija: Les v mestu

Objekt je nastal kot subtilna preobrazba mestnega prostora, kjer je nekoč stala bencinska črpalka. Odlikuje ga uspešna umestitev med prometnico, avtobusno postajo in uvozom na nekdanjo črpalko. Oblikovan je jasno in atraktivno ter s svojo obliko ekonomično združuje funkcijo fasade, strehe in označevanja v en razpoznaven arhitekturni element. Konstrukcijsko je zasnovan drzno, z velikim lesenim previsom nad steklenim pritličjem, kjer so za stabilnost uporabili Xlam plošče ter lesena rebra – R-Xlam. Objekt je novo urbano počivališče za obiskovalce s turističnimi informacijami, je sodobno oblikovan, a hkrati usklajen z okolico, v kateri postane, zaradi svoje izvirne oblike, neke vrste označevalec (landmark). Avtorjem želimo še veliko uspešnih realizacij iz lesa, ki bodo na tako viden in atraktiven način promovirale leseno gradnjo v Sloveniji.

Datoteka

Arhitektura in notranje oblikovanje: Studio Stratum: mag. Polona Filipič, dr. Peter Šenk, Marko Pretnar, Sodelavca: Primož Špacapan, Nejc Jurič Naročnik: Občina Postojna

Fotografije: Virginia Vrecl