Tipro keyboards

Zgodba o uspehu

Tipro keyboards je eno izmed uspešnejših slovenskih tehnoloških podjetij s področja ICT; njegov začetek sega v leto 1985 in takrat je bilo eno prvih novih tehnoloških podjetij na področju računalništva v Sloveniji. V dobrih dvajsetih letih se je podjetje razvilo v enega izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev specialnih tipkovnic za računalnike. Ko je govor o strategiji Tipra, je treba poudariti, da deluje v IT-panogi, kjer je konkurenca izredno močna, in da je razvoj novih izdelkov ključen za obstoj in nadaljnji razvoj. Značilnost te panoge je, da se večina proizvodnje seli v države z nizko delovno silo, kar pa ni njihova strategija. Tipro ne išče prednosti v ceni, kvaliteti, niti v “performanceu” izdelkov, kar je seveda pogoj, da se sploh lahko dogovarja z najmočnejšimi kupci, ni pa to odločilno.

Podjetje išče svoje konkurenčne prednosti predvsem v ljudeh in njihovem načinu razmišljanja, saj je to edina stvar, ki se je danes še ne da kopirati. Rezultat takega razmišljanja je proizvod, ki ga trži. Na končno vrednost izdelka vpliva marsikaj: njegove lastnosti, kvaliteta, servis … in zunanji videz – dizajn izdelka. »Estetska vrednost je zelo pomembna, ne sme pa vplivati na funkcionalnost izdelka,« pravi direktor podjetja Milan čelan. Prepričan je, da so njihov ciljni trg kupci, ki jim ni pomembna samo funkcionalnost, pač pa tudi lepo oblikovan izdelek. Oblikovalec takih izdelkov mora razumeti realne potrebe končnega uporabnika. Prepričan je, da se dodana vrednost njihovih izdelkov meri po funkcionalnosti in videzu. »Naši izdelki so v primerjavi s konkurenco dragi, včasih zelo dragi. Brez ustreznega estetskega videza izdelkov takih cen ne bi dosegli. Seveda pa sta funkcionalnost in kakovost izdelka pogoj.«

Dober izdelek je tisti, ki si ga kupec zares želi. »Obstajajo tako emocionalni kot racionalni razlogi za nakup. Emocionalni so po mojem globokem prepričanju odločilni. Seveda pa racionalnih razlogov za nakup − funkcionalnost, kvaliteta, cena − v nobenem primeru ne smeš ignorirati.« Dober izdelek je po njegovem mnenju tisti, ki izpolnjuje vse potrebe − ali več potreb − kupca in je oblikovan tako, da si ga kupec preprosto želi.

Na pomislek, ali je za podjetje dobro, da nima svojih oblikovalcev, odgovarja, da je dizajn za Tipro pomemben, zato že v fazi konceptualnega ustvarjanja izdelka sodelujejo z oblikovalci. »Odličen primer takega sodelovanja je naša družina proizvodov FREE+, ki smo jo razvili za opremo delovnih mest ‘high end’ trgovin, kot so draguljarne, zlatarne, kot na primer Bucherer, Frey Wille … Pri takih aplikacijah samo funkcionalnost ni dovolj. Poleg funkcionalnosti in sodobnega dizajna razvijemo tudi različne tehnologije obdelave površin, ki nato dajo izdelku dodatno ‘žlahtnost’.«

No two people are alike. Our solutions are tailored to the particular circumstances of individuals, applications and environments, se glasita dva od sloganov podjetja Tipro Keyboards … »V praksi je dobesedno tako, kot je napisano v teh dveh trditvah. Mi kupcu proizvod ‘napišemo na kožo’, po funkcionalnosti in oblikovanju. Seveda je to drago in vsi kupci tega niso pripravljeni plačati. Zato je zelo pomembno, katere tržne segmente napadamo. Cena sama ni in tudi nikoli ne bo naša konkurenčna prednost.«
Tipkovnica, eden od izdelkov, po katerih je podjetje prepoznavno, je za Milana Čelana sredstvo za dosego cilja, v intimnem smislu pa ideja, misel, ljubezen, ki jo neguje in o kateri veliko razmišlja, posluša pa tudi druge ljudi, kaj v konkretnih primerih od nje pričakujejo. »S tipkovnico in drugimi našimi izdelki živim(o) in poskušam(o) biti vedno korak pred konkurenco. Takšno je trenutno stanje. Če se bodo v prihodnosti − zanesljivo se bodo − pokazale drugačne potrebe naših kupcev, sem jo – tipkovnico − pripravljen čez noč pozabiti. Ostal pa bo prav gotovo lep spomin.«

besedilo: Patricija Maličev
fotografije:
arhiv proizvajalca in Marko Jamnik
————————————————