Tina Gorkič

Perspektivni – modno oblikovanje

Tina Gorkič v svojem magisteriju iz oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti razvija tekstilne interierje na podlagi čutnega zaznavanja in izražanja emocij. Zasnovala je kolekcijo večnamenskih plaščev, ki se spremenijo v zavese, ovoje in zapredke – intimne interierje, kjer si ustvarimo svoj prostor v prostoru, ko želimo pobegniti iz realnosti v imaginarni svet asociacij in fantazij; Tina Gorkič jih išče v umetnostni smeri impresionizma, z interpretacijo katerega se je ukvarjala že leto pred tem v večkrat nagrajeni kolekciji ženskih oblačil Impressia.

Predlagateljica: red. prof. Marija Jenko, u. d. i. a., akad. slik., spec. grafik
Foto: Samantha Kandinsky in osebni arhiv avtorice