Perspektivni – arhitektura

Tin Troha, arhitekt
Predlagateljica: doc. dr. Špela Hudnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Tin Troha raziskuje prostor zunaj okvirov arhitekture. Zanima ga globalna družbena situacija, ki vpliva na spremembe v prostoru skozi čas, ki je neviden in se ga ne zavedamo niti ne razumemo njegove kompleksnosti. Sprejemamo dejstva in se ne sprašujemo o procesu … Tin odkriva polja delovanja nevidnih tokov ekonomije, tehnologije, ljudi … Teorijo in prakso združuje z različnimi variantnimi koncepti in kritično odpira vprašanja, pomembna za prihodnost razvoja družbe.

Prikazni prostora – Spectres of Space
Seminarski projekt 4

Opuščena postaja na liniji 8 pariškega metroja – zakrnel organ, odrezan od podzemnih in nadzemnih tokov, ki jih je nekoč spajal. Kako videti, razumeti, angažirati tak prostor, pozabljen nekje med preteklostjo in sedanjostjo? To je poskus nekromantije na pokopani praznini, a nikakor ne gre za oživljanje njenega trupla, pač pa za klicanje njenih duhov. Ti strašijo po parku Champ de Mars in nakazujejo podzemno postajo skozi splet negacij in sintez v razširjenem polju (arhitektura in nearhitektura, krajina in nekrajina). Praznine, ki nemo kažejo druga na drugo.

Globoki tok – Deep Flow
Seminarski projekt 5

Ta svet smo prignali do njegove meje. Ko globalni ekološko-socialno-ekonomski kolaps postane neizogiben, kapital ne ponudi nikakršnega odgovora ali sočutja. Čas je, da priznamo svoj neuspeh in spoznamo, kako majhno vlogo igramo v tej zgodbi. Tako, da pustimo naravi, tehnoznanosti, ekonomiji, vsemu, kar zaradi lastne vpletenosti arogantno mislimo ločeno in podrejeno, da se zavleče v hladno podtalno kripto (ki smo jo zgradili in zapustili mi sami) in plete svojo zaroto brez nas, če že ne proti nam, ruši meje, zaradi katerih ne najdemo poti naprej. Lokacija deluje kot avtonomen strežniški splet in avtomatiziran interdisciplinarni laboratorij, razmišlja, komunicira, eksperimentira, investira, najprej za druge, nato pa, ko je znanje ponotranjeno, vse bolj zase; splošna inteligenca v nastajanju, neizogibna singularnost.