Tanja Barkidjija, Mike Kovač, Eva Sešek, Fakulteta za dizajn
Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Tanja Barkidjija, Eva Sešek in Mike Kovač, študenti tretjega letnika, sedaj absolventi študija notranje opreme na Fakulteti za dizajn, so v okviru projekta Koc les v sodelovanju z mizarstvom Florjančič in nemškim podjetjem Mymito GmbH iz Düsseldorfa zasnovali sodoben modularni sistem pohištva XXL CUBIT. Ličnice elementov so zasnovane po principu, ki izhaja iz kitajske igre tangram. Osnovo tvori sedem geometrijskih likov: kvadrat, trije različno veliki enakokraki trikotniki in paralelogram. Sistem elementov (korpusov) pa temelji na kvadratni modularni mreži. Velikost modula je izbrana tako, da so mnogokratniki modula v kompozicijah, ki jih sistem omogoča, mala cela števila. To in dejstvo, da imajo vsi elementi sistema skupni modul, zagotavlja, da kupec vedno, ne glede na znanje, ki ga ima o kompozicijskih načelih, sestavi urejeno kompozicijo. Poleg tega je sistem zasnovan tako, da omogoča komponibilnost elementov oziroma njihovo sestavljivost po višini in širini.
Osnovna naloga, ki so jo morali študentje rešiti, je bila nadgradnja uspešnega obstoječega sistema CUBIT z elementi, ki bi omogočili opremo celotnega stanovanja. Tako so nastali korpusi večjih dimenzij in ličnice, ki omogočajo individualno zasnovo subtilnih geometrijskih vzorcev. Perspektivni mladi oblikovalci so pri oblikovanju upoštevali izzive sodobnega časa in zakonitosti prodaje pohištva po internetu. Sistem je v fazi izdelave prototipa, jeseni bo predstavljen na sejmih doma in v tujini. V kratkem je predvidena tudi spletna prodaja.
Tanja Barkidjija, Eva Sešek in Mike Kovač so pri delu pokazali kreativnost, izreden smisel za estetiko in prefinjenost likovnega izraza.
Mentorji: prof. dr. Jasna Hrovatin, doc. Mojca Perše, mag. Darko Šurina

Predlagateljici: prof. dr. Jasna Hrovatin, doc. Mojca Perše, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem