Tadej Žaucer

Tadej Žaucer je arhitekt, urbanist in prostorski načrtovalec, soustanovitelj Inštituta za politike prostora in od 2010 redno zaposlen na inštitutu kot vodja projektov. Pred tem je več let deloval najprej kot projektant v arhitekturnem biroju Sadar Vuga arhitekti ter kot samostojni projektant. Več let je bil tudi asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo – Katedri za prostorsko planiranje, deloma pa tudi na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete.

Pri svojem delu skuša uporabljati znanje arhitekta pri širjenju zavedanja o problemih urejanja in rabe prostora, proučevanju prostorskih procesov in praks ter povezovanju znanja različnih strokovnih profilov in pogledov splošne javnosti na prostor.