Študenti Fakultete za dizajn:
Anja Rakun, Doroteja Kavaš, Larissa de Cavwer, Matej Mlinar, Mirna Miklić, Teja Vrankar, Žiga Deršek, Agnieszka Žuchlinska, Ana Pišot, Nuša Švara, Tina Nunar, Živa Turk

Perspektivni – arhitektura

Študenti Fakultete za dizajn so v okviru predmeta STUDIO III pripravljali projekte na temo Art and Design Hotel. Delo je potekalo v interdisciplinarnih skupinah. Pri projektu so sodelovali študenti in profesorji treh smeri: Notranja oprema, Vizualne komunikacije ter Tekstilije in oblačila. V projekt so vključili tudi predavatelje s Fakultete za turistične študije in zainteresirane predstavnike s področja turizma. Rezultate projekta so predstavili na mednarodnem dogodku GIDE 2016 v Leedsu, kjer je skupina s projektom FOUR dobila nagrado občinstva. Zmagovalni projekt so zasnovali Anja Rakun, Doroteja Kavaš, Larissa de Cavwer, Matej Mlinar, Mirna Miklić, Teja Vrankar, Žiga Deršek, Agnieszka Žuchlinska, Ana Pišot, Nuša Švara, Tina Nunar in Živa Turk.

Predlagatelji:
prof. Nada Rožmanec Matičić,
doc. Katarina Klemen,
viš. pred. Inge Kalan Lipar