Sonja Meller
[tp3] architekten, Avstrija

[tp3] je mlad in uspešen biro iz Linza v Avstriji, ki so ga leta 2005 ustanovili štirje partnerji. Danes zaposlujejo 11 arhitektov. Samo v letošnjem letu so pri štirih natečajih in razpisih prejeli nagrade za skupno vrednost uporabnih površin, ki presegajo 10.000 m2.

Hiša DMT

Novo hišo smo zgradili na betonski kleti stare hiše, do katere lahko dostopamo skozi stopnišče v notranjosti. Osnovna ideja je bila postaviti pritlično stavbo, ki bi spominjala na rimski atrij. V tem primeru se notranji atrij odpira proti vrtu, zato nastajajo različna območja, od zasebnih do bolj javnih. Delno zaprti atrij prinaša v hišo dodatno svetlobo in ustvarja tiho zasebno atmosfero, ki vabi k sprostitvi.
Na fasadi smo se poigrali z razporeditvijo oken ter ometanih in lesenih delov. Ta igra se nadaljuje tudi na mestih, kjer smo s 3D-vrezi v volumen stavbe ustvarili pokrit vhod in odprt zasebni prostor.
Pri izvedbi objekta smo uporabili les, ki ni bil ne lepljen ne kemično obdelan. Uporabili smo tudi glineni omet in leseno volno za izolacijo. Tako smo ustvarili kakovostno ekološko bivalno enoto.

Sonja Meller, [tp3] architekten
*Odlomek iz predavanja na Gospodarsko-arhitekturnem forumu 01, 16. 6. 2016, v Mestu oblikovanja v Ljubljani

Datoteka:
Arhitektura: [tp3] architekten; Andreas Henter,
Markus Rabengruber,
Nikolaus Schullerer-Seimayr, Alexandra Sösser
Fotografije: Mark Sengstbratl

Izvedba: 2014
Lokacija: St. Florian, Avstrija

Površina: 147 m2
Letna poraba energije:
33 kWh/(m2a)