Restavracija Robba

Interier leta 2015
Javni interierji

Na razpis za nagrado INTERIER LETA 2015 je prispelo 12 projektov v kategoriji JAVNI INTERIERJI in 7 projektov v kategoriji ZASEBNI INTERIERJI.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali arhitekti Peter Gabrijelčič, Andreja Jug, Matevž Frančič in predsednica Eva Prelovšek Niemelä, je izmed prispelih prijav izbrala projekte, ki so izstopali po svojih likovnih, konceptnih in vsebinskih odlikah.

Kategorija javni interierji
Nagrado za INTERIER LETA prejme Restavracija Robba biroja AKSL arhitekti (Špela Leskovic, Aleš Košak) ter sodelavk mag. Maje Pečar in Teje ideje. Projekt navdušuje s svojim močnim likovnim izrazom. Arhitektom je s pomočjo preprostega prostorskega ovoja iz geometrijskih vzorcev, ki so parafraza baročnega motiva z Robbovega vodnjaka, uspelo ustvariti dinamičen prostor druženja. Lokal Robba kaže ubrano ravnotežje med minimalizmom in maksimalizmom, med iluzijo in stvarnostjo. Zaradi svojih brezkompromisnih oblikovalskih načel je projekt navdušil vse člane žirije.

Robba je nova restavracija in kavarna v centru Ljubljane, na Mestnem trgu, v neposredni bližini Robbovega vodnjaka.

Oblikovna povezanost med samim vodnjakom in notranjostjo ni naključna in želi narediti na obiskovalce močan vtis. Zvezdast večbarvni geometrijski vzorec oblikovalke Teje Kleč se v duhu čezmernosti baroka naveže na lokalni kontekst vodnjaka Francesca Robbe in prevzame vlogo protagonista v obstoječem historičnem prostoru. 1200 trikotnikov, sestavljenih v tlak in zidne obloge, pomeni nov vstavljen interier, ki ustvarja sožitje starega in novega. Tridimenzionalni geometrijski vzorec dolgemu in ozkemu prostoru spremeni navidezne dimenzije.

Trije nivoji in ambienti v lokalu ponujajo različne možnosti sedenja in različne nivoje zasebnosti. Črna kovinska stenska svetila, ki se razprostirajo po lokalu, so ločnica med preteklostjo in sedanjostjo – med historično belino in sodobno barvitostjo Robbe.

Datoteka

Avtorja:
Špela Leskovic, Aleš Košak;
AKSL arhitekti
Sodelavka: mag. Maja Pečar
Celostna grafična podoba in
oblikovanje talnega vzorca:
Teja Ideja – Idejni preobrat,
Teja Kleč
Fotografije: Janez Marolt
————————————————
Naročnik: Julij, d. o. o.
Leto projekta/izvedbe:
februar–maj 2015
————————————————
Lokacija: Ljubljana
————————————————