Reon Brand
Strategic Futures and Company Design Research, Philips Design, Nizozemska

Brand raziskuje prihodnje usmeritve za Philipsov program strateških inovacij podjetja, pri čemer sodeluje pri prevajanju socio-kulturnih trendov v kontekste in usmeritve za večkrat nagrajeno inovativnost in marketing.