Petra Pilih;

PILIH BETON, Slovenija

Petra Pilih, direktorica in lastnica podjetja Pilih beton, je svojo poklicno pot začela s študijem Arhitekture in urbanizma v Avstrijskem Grazu. Po prevzemu družinskega podjetja, ki ga je uspešno postavil že njen dedek pa je strast do arhitekture združila s poslom kjer nadgradgrajuje proizvodnjo z razvojem lastnih oblikovanih betonskih izdelkov.

Pilih beton je pričel obratovati pred 45 leti pod okriljem Zdenka Pilih-a. Podjetje se je v začetku ukvarjalo predvsem z visoko in nizko gradnjo, družbene spremembe, pa so bile temelj za nove izzive. Danes se podjetje ukvarja z transportnim betonom, prodajo gramoznih frakcij in proizvodnjo betonski izdelkov.

Kvaliteta betonov je bila osnova za proizvodnjo lastnih betonskih izdelkov, ki se iz leta v leto širi in povečuje. Najnovejša dejavnost v sklopu PILIH BETONA, pa je ponudba vseh gramoznih frakcij in tampona iz kamnoloma GRATEX d.o.o., Laško, pod blagovno znamko PILIH DOLOMIT. Lastniki sedaj upravljo s poslovnim sistemom večih podjetij s področja gradbene dejavnosti, eden izmed njih je PILIH BETON d.o.o.