Pete Kercher

Pete Kercher je študiral pravo na univerzi v Southamptonu, kjer je bil med letoma 1975 in 1977 podpredsednik mednarodne mladinske politične organizacije ELFERY – European Federation of Liberal and Radical Youth.
Leta 1978 se je preselil v Italijo, kjer je ustanovil komunikacijsko svetovalnico, specializirano za umetnost, arhitekturo in oblikovanje. Kot izvršni uradnik organizacije BEDA – Bureau of European Designers Associations (1988-1994) je do leta 2002 zastopal Italijo na kongresih direktorjev (častno tajništvo, 1999-2000).
Leta 1993 je bil eden izmed ustanoviteljev organizacije EIDD – European Institute for Design and Disability (2003-2007 predsednik, zdaj njen ambasador) ter leta 1994 soustanovitelj njene italijanske narodne organizacije IIDD – Italian Institute for Design and Disability, ki ji je med letoma 1997 in 1999 tudi predsedoval.
www.beda.org
www.design-for-all.org
www.iidd.it

Vsi drugačni, vsi enakopravni

Pete Kercher, soustanovitelj organizacije Design for All, ki se skozi oblikovanje, dostopno vsem ljudem, zavzema za zviševanje vsesplošne bivanjske kakovosti.
Peta Kercherja sem spoznala pred dvema letoma na Bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani. S kolegicama Avril Accollo in Marcello Gabbiani naj bi predstavil novo filozofijo v vseh konceptih oblikovanja (oblikovanje, dosegljivo vsem skupinam človeštva), a je predavanje zaradi nezanimanja stroke in javnosti žal odpadlo. Vseeno smo diskusijo in medsebojno spoznavanje nadaljevali na večerji v eni izmed ljubljanskih restavracij.
Večer je bil zaradi sogovornikovega zanimanja, poznavanja in navdušenja nad našo kulturo ter dobrega poznavanja slovensko-jugoslovanske zgodovine, slovenske slovnice in jezikovnih pravil nadvse udoben in prijeten. A verjetno to ni presenetljivo. Pete, ki zaradi družinskih korenin in stalnega prebivališča tekoče govori nemško, angleško, italijansko, francosko in špansko, je svetovljan v pravem pomenu besede.

Iz neznanja se rojevata strah in agresija. Zato je v času svetovne globalizacije in združene Evrope zanimanje za sočloveka in poznavanje sosedov samoumevno. A koliko jih zares poznamo? Pete Kercher s svojim zanimanjem, znanjem in delovanjem prebuja tudi naše zanimanje za bližnjega.

Pete Kercher, Institute Design for All (Oblikovanje za vse): SOCIALNO VKLJUČEVANJE V EVROPI
Design for All (Oblikovanje za vse) je vedno bolj popularno reklo in tema diskusij v Evropi. Toda kaj pomeni in od kod prihaja?
Pete Kercher v svojem predavanju razkriva njegovo konceptualno genezo in razvoj, obenem pa predstavlja delovanje Evropskega inštituta za oblikovanje in omejene možnosti – European Institute for Design and Disability (EIDD), katerega bistveno poslanstvo in delovanje je razvoj ter širjenje teorije in delovanja “oblikovanja za vse”, organizacije s filozofijo, ki ozavešča javnost, oblikovalce, organizacije, podjetja, državo … o pomenu dostopnosti vseh področij oblikovanja vsem skupinam ljudi.

Prav razprava o novem pristopu k filozofiji oblikovanja je leta 2006 botrovala odločitvi o preimenovanju EIDD v “Design for All Europe” (Oblikovanje za vso Evropo). Medtem ko so oblikovalci vedno delovali kot “reševalci problemov”, z nalogo izumiti kreativno in ciljno rešitev za specifični rang prepoznanih uporabnikov, “Design for all” od oblikovalcev zahteva (in jih vzgaja), da opustijo konvencionalno, splošno uveljavljeno prakso razvrščanja človeštva s prikladnimi (a nerealnimi) kategorijami. Sprejmejo naj izziv ustvarjanja inovativnih rešitev za človeško raznolikost!