Patrik Bevec

Perspektivni – industrijsko oblikovanje

Patrik Bevec je redni podiplomski študent indstrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje, na katerega se je vpisal po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju na isti smeri.

Na podiplomskem študiju se je poglobljeno ukvarjal s tremi nalogami: projektom 30-letnice oblikovanja na Univerzi v Ljubljani, projektom na temo e-trgovine (v povezavi s podjetjem Talum/Revital) in projektom kozmetike za proteze spodnjih udov. Pri slednji nalogi je svoj družbeno odgovorni pogled povezal z dostopno tehnologijo tridimenzionalnega tiskanja ter oblikoval celoten proces storitve in zasnove proteze.

Za njegovo delo so značilni temeljito poglabljanje v vseh fazah projektov, metodološko in inovativno razmišljanje, sposobnost generiranja rešitev za zelo kompleksne probleme ter širok konceptualni pogled na reševanje problemov. Tudi zato, ker svojega študentskega razvojnega dela še ni pogosto predstavil javnosti, ga predlagam za naziv perspektivni 2015.

Predlagatelj:
doc. Jure Miklavc, univ. dipl. ind. oblikovalec, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO, Univerza v Ljubljani