Oblikovanje interierja prenovljenega gradu Gredič

Interier leta 2012

Žirija se je sestala 11. septembra. Sestavljali so jo prof. Peter Gabrijelčič, dr. Matej Blenkuš, Alenka Kragelj Eržen, Aleksander Lužnik in Matevž Granda. Uvodoma je bilo zbrano gradivo o vseh prispelih predlogih za nagrado interier leta in po elektronski pošti poslano članom komisije. Predlogov je bilo deset. Vsi so ustrezali kriterijem prijave. Žirija je prijavljene projekte ocenjevala celovito po naslednjih kriterijih:

prispevek k stroki
kakovost celovite rešitve; upoštevanje specifičnih pogojev lokacije, naročnika
inovativnost
družbena umeščenost, aktualnost
prostorska in likovna kakovost

Poseganje v zgodovinsko substanco grajskih objektov je zahtevno in odgovorno dejanje. Treba je prepoznati vrednote, ki se plastijo skozi stoletja. Treba se je odločati o tem, kaj se prikaže v originalu in kje se dodaja novo.
Prenova gradu Gredič je obsegala celoten grajski objekt. Dodana je bila nova klet v dveh etažah zunaj grajskega zidu. Tako so pridobili nove površine, ki pa ne posegajo v grajsko veduto. V grajsko poslopje so umestili hotelske sobe. Oprema je nova in pozorno oblikovana; izčiščene linije ustvarjajo zanimiv kontrast zgodovinskemu okviru. V dograjenih podzemnih etažah je vinska klet. Premišljena izbira materialov ustvarja duhovit dialog z obstoječim tkivom, funkcionalna urejenost pa se odraža v tlorisni zasnovi; skoraj strogi red prekine dinamična spiralna klančina, ki povezuje etaže.

Prenova gradu Gredič je edini izmed prispelih predlogov, ki je v vseh ocenjevalnih kriterijih dosleden. Poleg dobro rešene funkcionalnosti in kakovostno oblikovanih rešitev od detajlov do celote ima objekt tudi presežno vrednost v doživljajskem razkošju ambientov. S to argumentacijo je bila objektu dodeljena nagrada za interier leta.

Datoteka

Avtorja:
Katjuša Kranjc, Rok Kuhar
Sodelavci:
Petra Embreuš, Petra Peterka,
Mojca Šavnik
Avtor arhitekturee: Rok Klanjšček
Naročnik: Gredič, d. o. o.
————————————————
Leto idejnega projekta: 2009
Leto izvedbe: 2011
Lokacija: Ceglo
————————————————
Foto: Miran Kambič
Foto portret:
Primož Korošec
————————————————